Tagged: Individ- och Familjenämnden

Individ- och Familjenämnden 0

Svar från Ann-Louise Molin Östling

För några dagar sedan gjorde undertecknad en djupdykning i Individ- och Familjenämndens verksamhet. Främst granskades kostnaderna men även andra generella frågeställningar. (IFALL DU SOM LÄSER DETTA REDAN IDAG ANSER ATT EN SPÅRVAGN I VÄSTERÅS...

0

Kostnaden för skattebetalarna skenar

Individ- och Familjenämnden (IFN) är en nämnd i Västerås som syftar till att att stödja och företräda  enskilda individer, grupper och familjer med särskilda behov av stöd och hjälp  samt följa och föreslå insatser på...