Tagged: Björnövägen

Bostadspriser Jämförelse Stockholm Västerås 1

Rea på bostäder i Västerås

Priserna på bostäder i Västerås är relativt sätt mycket för låga i jämförelse med orter i Stockholm som ligger på motsvarande (eller längre) avstånd från T-Centralen i Stockholm.  Idag tar det 53 min att...

Radarmätning 0

42 cyklar i timmen dygnet runt

Som tidigare presenterats har staden satt upp en cykelbarometer längs med Pilgatan. Mätningen görs med radar och syftar till att mäta gång- och cykeltrafiken. Barometern fångar upp cyklister och gående från fyra olika riktningar...