Olycksrisken har ökat för skolbarnen på Björnövägen

På Björnövägen, i höjd med Kokpunten, har man nyligen installerat ett ”aktivt farthinder”. 


Idén med detta aktiva farthinder är att det endast ska utgöra ett hinder för bilister som överträder fartgränsen genom att en bit av vägen sjunker ner och bildar en hård kant som skadar fordonet.


Fördelarna är uppenbara. Problemen är dock mindre uppenbara.

I boken ”Tänka, snabbt och långsamt” av Daniel Kahneman (mottagare av ekonomipriset i Alfred Nobels minne) menar Kahneman att ”intensiv koncentration på en uppgift kan göra oss blinda även för stimuli som normalt fångar vår uppmärksamhet”.

Ett traditionellt farthinder kräver bilistens koncentration men vi menar att informationsmängden som ska processas är relativt enkel att bearbeta för de allra flesta bilister.

Till skillnad från ett traditionellt farthinder kräver ett aktivt farthinder en högre grad av koncentration då informationsmängden bilisten ska processa ökar flera gånger i jämförelse.

Denna större mängd information ökar alltså risken för att göra bilisten blind för stimuli som normalt fångar vår uppmärksamhet då uppmärksamheten har begränsad kapacitet.

Skillnaden i mängden information är att bilisten numera dels aktivt måste identifiera var någonstans hindret är placerat (plattans färg smälter in i asfalten) och dels minnas vilken hastighet som var tillåten (30, 40 eller 50 km/h) och stämma av mot hastighetsmätaren i bilen då det inte längre går att göra en relativ uppskattning av farten man för fram bilen med. Detta då det aktiva hindret antingen skadar bilen eller inte som en direkt konsekvens av din faktiska hastighet.

Utöver denna informationsmängd bilisten måste processa krävs då också att bilisten uppmärksammar fotgängare som rör sig mot övergångsstället och i vilken hastighet dessa tar sig fram.

Vi kan inte bevisa att olycksrisken ökar då mängden information att processa ökar. Vad vi däremot kan göra är att själva studera hur bilisterna ändrat beteende vid just detta farthinder och det är ibland en trevlig syn. Ibland är det en mindre kul syn. I synnerhet blir det mindre kul om trafiken är omfattande vilket den är vissa tider på dagen. 

Vad vi observerat är att det är svårt (om inte omöjligt) att få ögonkontakt med flera bilister numera. Detta pga att bilisten antingen fokuserar på hastighetsmätaren, försöker minnas vilken hastighet som var tillåten och samtidigt söker med blicken ner mot gatan för att se var någonstans det kamouflerade farthindret är installerat.

Avslutningsvis:

Ett aktivt farthinder kan vara ett bra alternativ. Men att placera dessa hinder i direkt anslutning till ett övergångsställe ökar risken för olyckor då bilisten riskerar bli blind för fotgängare som normalt fångar bilistens uppmärksamhet.

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *