Strategisk handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Stadsledningskontoret har under okänd lång tid utarbetat en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Tanken med handlingsplanen är att fungera som vägledning i det fortsatta arbetet.

Våldsbejakande extremism

Handlingsplanen är snabbläst och relativt ytlig så det går snabbt att läsa för dig som är nyfiken på hur Västerås handskas med denna problematik.

Man inleder med att definiera extremism. Som en sekundär punkt beskriver man ”Symboler och tecken på radikalisering och slutligen beskriver man hur någon (inte riktigt klart vem) ska 1. Värdera det inträffade och 2. Agera.

Definitioner:

När man i handlingsplanen talar om våldsbejakande extremism menar man Våldsbejakande extremism, Våldsam Extremism, Radikalisering och Terrorism.

Symboler:

Det står i handlingsplanen att organisationer som ägnar sig åt våldsbejakande extremism använder ofta flaggor/symboler.

Tecken på radikalisering:

Handlingsplanen tar upp exempel på tecken att hålla utkik för. Nedan följer några utvalda kännetecken:

  • Ger uttryck för en känsla av otrygghet.
  • Börjar gå på gym
  • Upplever sig diskriminerad eller orättvist behandlad.
  • Slutar gå till skolan
  • Förändrar sitt rum och vill inte att någon ska gå in i rummet

Först värdera, sedan agera

Finns det anledning att misstänka att någon håller på att radikaliseras ska du alltså först värdera och sedan agera!

Värdera information:

Värdera informationen. Sätt informationen i en kontext.

Agera:

Har du en våldsbejakande extremist på kornet ska du börja med att samtala och föra dialog. Samverka och nätverka. Informera och utred.

*Källa

 

 

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *