Västerås i topp bland anlagda bilbränder

Anlagda bildbränder är något man läser och hör om dagligen i Västerås. Dessa anlagda bilbränder sker geografiskt utspritt med en kraftig tyngdpunkt kring de västra delarna av Västerås.

Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap ligger Västerås i topp i jämförelse med Uppsala, Stockholm och Örebro.

Det vi ser är att antalet anlagda bilbränder i Västerås ökat från 7 – 57 stycken sedan mätperiodens början år 1998 till och med 2014. En ökning på 4,5 ggr.

Bilbrand

Görs istället jämförelsen – anlagda bilbränder mot befolkningsökningen – finner vi att detta ökat med 6,6 ggr vilket alltså betyder att antalet bilbränder ökat relativt mot befolkningen.

Jämför vi antalet insatser mot anlagda bilbränder per 1000 invånare ligger Västerås i topp med 0,4 insatser per 1000 invånare. Malmö 0,29, Uppsala 0,31, Örebro 0,22. Stockholm 0,22,

Observera att siffrorna ovan gäller fram till och med 2014. Under 2015 och början av 2016 kan vi gissa att det ökat kraftigt.

Problemet med dessa bilbränder likt så många andra händelser är att de inte är prioriterade av samhället. En anlagd bilbrand rubriceras ofta som ”misstänkt skadegörelse genom brand” vilket, vid gripande och bevisning, ger antingen böter eller fängelse i upp till ett år där gärningsmannen enligt praxis släpps fri efter halva tiden. Mao är samhällskostnaden större vid en fällande dom än vad det är för försäkringsbolagen att höja försäkringspremierna på oss alla.

Det går heller inte att utesluta att en del av dessa anlagda bilbränder är rena beställningsjobb för människor som behöver dryga ut semesterkassan inför sommaren. Detta borde polisen känna till ifall det var möjligt att samköra register med försäkringsbolag. Vi tänker oss att det säkert ligger väldigt mycket guld och kontanter i bilarna som brinner upp.

Att skapa bevisning behöver heller inte vara svårt. Det ska räcka med att köpa in information från masterna i syfte att se vilka telefoner som var aktiva på platsen. Av erfarenhet vet jag dock att brottet måste vara likställt med våldtäkt eller mord för att det ska vara tillåtet att få ut sådana uppgifter.

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *