Systemet Sverige

I detta inlägg ska jag försöka tydliggöra det system som enligt mig på många sätt symboliserar landet Sverige och dess kultur som lätt blandas ihop med midsommarstången och köttbullar – Sveriges kultur är nämligen så mycket mer.

Med utgångspunkt från detta system ska jag även gissa mig till vad det är som gör att Sverigedemokraterna idag är Sveriges näst största parti och troligen Sveriges största inom några år.

Låt oss utgå från dig som etnisk svensk och din livslånga relation till det svenska systemet.

Strax innan du föddes fick du kontakt med det svenska systemet. Du minns det inte men du fick kontakt med systemet första gången genom att din mamma blev meddelad av systemet att du skulle kontrolleras.

Systemet ville bilda sig en uppfattning om när du förväntades födas men även vilka typer av åtgärder som systemet förväntades aktivera vid olika händelser.

Den första fysiska kontakt du fick var från systemet. Detta minns du inte heller men det finns eventuellt fotografier av när systemet drar ut din skalle från din mamma för att sedan fort tvätta av dig, mäta dig, väga dig, etikettera dig och därefter slutligen lämna över dig till din mamma.

Vid hemkomst blev dina föräldrar överrösta med informationsmaterial som noga och tydligt förklarade hur lilla du skulle anpassas och följas upp av systemet. Du fick ett serienummer som kallas personnummer. Detta personnummer är unikt och är en förutsättning för att systemet ska kunna vidare processa dig.

Personnumret förklarar för systemet när du ska bli informerad från systemets olika system och vilken typ av information du ska delges av systemet.

Under ditt första levnadsår behöver systemet mängder med information om dig. Informationen systemet behöver är hur du mentalt och motoriskt fungerar, hur din kroppsmassa ökar men även din längd. Allt tecknas ner av systemet och skickas över till övriga delar av systemet och jämförs med alla andra personnummer för att se att du inte avviker för mycket från det normala. Vid grova avvikelser aktiveras andra delar av systemet.

Än så länge har input du fått utgått från din mamma och pappa som är mer eller mindre en del av systemet.

Efter något år tar systemet över den input du får. Denna informationsform du får nu sker via ett ytterligare system i systemet vid namn förskolan.

Informationen du under flera år får från förskolan kommer att forma dig på ett sådant sätt att du enklare ska kunna anpassa dig och förhålla dig till systemet men även övriga personnummer i vuxen ålder.

Du får också information om vilken moral systemet värdesätter och vilket moral systemet bestraffar.

Viktigt att förstå är att denna input varierar över tid men är enhetlig på varenda förskola i hela Sverige oavsett var du gick i förskola vid en given tid.

Det året du blev sex år började nästa anpassningsfas där systemet formar dig till en del av skattebasen systemet behöver för att utvecklas och förnyas. Nu förutsätts det att moral, värderingar och tro är anpassat hos respektive personnummer.

Har förskolan brustit i dessa grundläggande värden kommer systemet utsättas för prövningar som den sedan inte är anpassat för att hantera. Systemet är starkt men samtidigt skört. Systemet bygger nämligen på att alla har samma information och att alla ska förhålla sig till andra och övriga systemet på likartat och givet manér.

Naturligtvis kan systemet hantera några oanpassade personnummer men uppgår dessa ”några” till en för stor del kommer systemet inte klara av att hantera allas olikheter. Systemet är byggt för att hantera likformigheten och häri ligger bristerna som förr i tiden var styrkorna.

Systemets fortsättning känner du till varför jag inte behöver redogöra för den på samma sätt. Kort kan sägas att systemet vid vuxen ålder är beroende av givna förväntningar hos respektive personnummer. Systemet klarar inte av allt för stora avvikelser och framförallt är systemet inte skapt för att klara av och hantera allt för stora avvikelser hos en allt för stor andel av alla personnummer. I synnerhet gäller detta när alla nya personnummer har sitt ursprung i hela ålderssegmentet då exakt hela systemet blir prövat.

Systemet Sverige är som det är idag anpassat för likformighet. Systemet Sverige bygger på ett språk vilket är det svenska språket. Systemet håller däremot sedan flera år tillbaka även på att anpassas för att hantera engelskt språk och kultur men inga andra språk eller kulturer.

Systemet Sverige är som det är idag inte anpassat för att hantera personnummer som vid vuxen ålder blir en del av systemet. Systemet förutsätter och är beroende av likformighet i fråga om tro, tankar, uppförande, beteende, tal, förhållningssätt etc.

Systemet Sverige har klarat sig bra fram till idag även då antalet externa personnummer har varit hanterbara och systemet har anpassats för att hantera dessa fåtal.

Med denna explosiva ökning av nya personnummer som innehåller allt annat än vad ett personnummer förväntas innehålla uppvisar nu Systemet Sverige stora brister som idag påverkar alla delar av systemet och alla personnummer på ett sådant sätt att det skapar social oro.

Sverigedemoraternas framgång bygger inte på rasism eller okunskap hos etablerade personnummer. Sverigedemokraternas ständiga framgångar göds av systemets haveri som blir påtaglig för oss alla oavsett ursprung, etnicitet, religiös uppfattning.

Systemet Sverige har gissningsvis två möjliga vägar att utvecklas:

Väg 1

Antingen anpassas och reformeras systemet i grunden för att hantera nya personnummer och få dessa att bli en del av systemet på riktigt. Denna systemutveckling kräver stora och innovativa reformer och troligen nya lagar. Väg 1 är rimligen det val vi alla önskar.

Väg 2

Man gör sig av med alla dessa nya serienummer som faktiskt idag inte fungerar med Systemet Sverige. Detta är den enkla vägen och såklart inte speciellt begåvat då systemet inte kan växa och utvecklas utan ständigt nya personnummer som tillför skattebasen. Så länge alla personnummer inte förväntar sig att politikerna klarar av väg 1 kommer vi steg närmare väg 2 för varje dag. Alla personnummer i Sverige blir varse om systembristerna som idag representeras på alla möjliga oönskade sätt.

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *