Verisure larm omdöme

(Uppdaterad 2018-02: Larmtjänsten är uppsagd idag. Väljer att inte fortsätta då värdet visade sig vara lågt. Istället sköter jag bevakningen själv via trådlösa, batteridrivna och mörkerseende Netgear Arlo). När jag var utomlands i sommar gick larmet. Ingen väktare åkte över för säkerhets skull. Larmet hade gått av sig självt men oavsett skulle dom naturligtvis åkt över men Verisure valde att inte göra det. Därför är det en relativt meningslös tjänst som bara kostar pengar. Skrämmande skyltar ordnar jag själv från utlandet och kamerabevakning via Netgear och 3600kr/år sparar jag )

Detta inlägg är fri från påverkan och är alltså inte sponsrat eller finansierat av tredje part som så många andra omdömen på internet.

Inlägget är skrivet av en privatperson i syfte att ge ett balanserat omdöme om Verisure som i huvudsak säljer uppkopplade larmsystem till privathushåll.

Moderbolaget till Verisure Sverige AB är Securitas Direkt AB vars moderbolag är Verisure Holding AB vars moderbolag är Verisure Midholdning AB vars moderbolag är Verisure Topholding AB vars moderbolag är Dream Luxco SA som nyligen köptes upp av ett riskkapitalbolag vid namn Hellman & Friedman Capital Partners.

I försäljningsprocessen till dig som privatperson anlitas vanligen kontrakterade och fristående försäljningsföretag som alltså inte är en direkt del av Verisure.Larmbolag Verisure

Försäljningsprocessen från Verisure till dig som konsument är state of the art. Processen är genomgående, enhetlig och mycket effektiv där budskap som ”Vi agerar inom 30 sekunder”, ”Fria utryckningar”, ”Sveriges populäraste hemlarm” genomsyrar kontakten oavsett ifall du besöker Verisure på nätet, i telefonen, av säljrepresentanten eller på fysiska säljbroschyrer.

Larmcentralen Verisures kunder är uppkopplade mot har sin fysiska adress i Linköping som alltså mottar samtliga larm i Sverige.

Larmcentralen är vad du som kund betalar för förutom installation och driftsäkring av larmet. Problemet för dig som konsument är att informationen kring Verisures larmcentral är svår om inte omöjlig att bilda sig en uppfattning kring.

Enligt information från Verisure är över 300 000 svenska kunder anslutna*. Intressant för dig som kund är att förstå är hur många hushåll det är som är uppkopplade mot en (1) operatör. Ju fler hushåll per operatör desto sämre respons när det väl händer något.

Verisure marknadsför konceptet ”fria utryckningar”. Vad ”fria utryckningar” innebär är även det omöjligt att säga då detta inte regleras i avtalet du skriver under. Naturligtvis kan inte Verisure skicka ut en väktare så snart larmet går men vad som är intressant att förstå är under vilka omständigheter Verisure faktiskt skickar ut en väktare. Svaret på denna fråga har jag sökt men inte riktigt greppat.

Äganderätten till produkterna regleras i avtalet. Följande finner vi i ett annars så knapphändigt avtal:

Vi behåller äganderätten till allt installerat material.”.

Enligt mailsvar får vi veta följande:

Du har full äganderätt av larmsystemet efter 24 månaders abonnemangstid. Vi plockar ner skyltar, dekaler & SIM kortet. Sen kan du använda utrustningen som ett lokalt larm.”.

Vad jag nu fått veta via avdelningen för uppsägning är att installerat material inte fungerar efter avtalets utgång vid uppsägning. Mao får du äga hur mycket som helst men det spelar ju ingen roll ifall produkterna inte kan användas och detta är bra att känna till när du jämför olika lösningar på marknaden.

”Vi agerar inom 30 sekunder”

Detta är något som basuneras ut på verisure.se men även övrigt säljmaterial. När du väl blivit kund förändras dessa 30 sekunder till 120 sekunder. Av en ”Senior Operator” vid namn C****** får jag följande mailsvar:

Som du säkert redan fått information om via den kollega du pratade med i morse, så skickar vi SMS vid larm som frånkopplas med giltig kod eller bricka inom2minuter.

Mao har alltså inkräktaren hela 120 sekunder på sig innan Verisure agerar och dessa 30 sekunder är inget annat mer än något Verisure eftersträvar.

Vad som slutligen bör läggas till högen för upplysning till dig som potentiell konsument är att även förstå att vissa typer av larm inte föranleder något mer än ett SMS eller pushnotis. Vad detta är kommer jag inte skriva ut på bloggen då jag själv är kund till Verisure.

Verisure framhåller vid kontakt med dig att larmsignaler sköts av GSM eller Bredband beroende på. Slås den ena ut fungerar den andra. Bör dock poängteras att störningsutrustning för GSM och WIFI (larmen är trådlösa) kostar ca 6 000 kr och känns som ett mycket intressant arbetsredskap för inkräktare.

Positiva högen:

Versiure är ett starkt varumärke och dekalerna du betalar för på fasaden fungerar troligen brottsförebyggande. Utrustningen har jag all anledning att tro är av hög kvalité och kamerabilderna tycker jag också är klart tillfredsställande. Supporten är tillgänglig dygnet runt och vid mina kontakter har kvaliten på samtalet varit mycket hög och personalen tillmötesgående.

Avslutningsvis:

Verisure har många fördelar. Installationen sköts av en professionell installatör, utrustningen håller hög kvalité och paketpriset är förhållandevis konkurrenskraftigt. Systemet drifttestas en gång per dygn och detta bör säkerställa att installerat material fungerar som det ska året runt.

För mig har Verisure varit en bra ingångsport vilket gör att jag nu bättre förstår vilket fristående larm jag kommer välja efter avtalets utgång där jag blir min egen larmcentral.

I takt med att inbrotten ökar, blir grövre och mer hänsynslös i kombination med att 97 av 100 inbrott inte ens når åklagare är det en god idé att finansiera sin egen trygghet då du inte bör räkna med den från staten.

Utgå från att inhämtning av bevismaterial, brottsförebyggande och försvarsåtgärder ligger på dig själv och betrakta polisens resurser som en krydda till din egen underrättelsetjänst – annars löper du stor risk att stå med dumstruten på dig med sannolikheten 97 % vid ett inbrott. Polisens har resurser men befogenheterna är helt enkelt för snäva.

*Informationen om antalet kunder är hämtade från en rekryteringsannons daterad 2015-11-30.

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *