Nytt befolkningsrekord, HBTQ och integrationstips

I diagrammet nedan ser vi befolkningsutvecklingen per den sista december förutom 2015 vilket är per den sista juni. (Källa)

Sedan ett halvår tillbaka har befolkningen alltså ökat med 893 personer.

Pajen nedan visar på att den största andelen av ökningen beror på ett större flyttningsnetto än på att fler föds i Västerås.

Per den sista december 2014 var invånarantalet 143702 invånare i Västerås. 15,9 procent hade annat födelseland än Norden.

Allmänna tankar:

Utbildning – HBTQ

Olika grupper av invandrare har olika kunskapsbakgrund. En del av de invandrade grupperna idag har ingen konkret utbildningsbakgrund eller mycket låg kunskapsnivå och SFI är ett alldeles för stort steg att börja med för alla. En del av de nyanlända grupperna har endast studerat i religiösa skolor utan någon vetenskaplig förankring och en del har en sådan bakgrund att de aldrig studerat någonsin.

Sexig man

 

Förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt är endast en del av den totala kommunikationen.

Sverige är ett land, likt andra länder, som till stora delar bygger på olika former av överenskomna värderingar. Dessa överenskommelser grundar sig i på politiska beslut. De politiska besluten paketeras och förankras till invånarna genom förskola, skola, kommun, stat, media och styrmedel upprättas med piska och morot.

I syfte att konkretisera det ovan lägger exempelvis Västerås Stad stor vikt på att skapa nya värderingar kring genus. Kommunen eftersträvar ett könslöst samhälle där traditionella och naturliga skillnaderna mellan mannen och kvinnan suddas ut. Dessa värderingar förs ut i samhället genom kommunen. Kommunens anställda går som bekant HBTQ-kurser och upprättar könsintegrerade budgetar för deras olika verksamheter millimeterrättvisa eftersträvas utan några ytterligare förklaringar.

Utöver detta har man även infört HBTQ-piloter i skolorna så att man når en stark framtida väljarbas. De äldre generationerna nås enklast genom piska vilket uttrycks i att samhällets ekonomiska stöd minskar ju mindre anpassningsbar invånaren är för statens och kommunens politik och mediebolagens kulturskribenters propaganda.

Majoriteten nås via mediala sammanhang där just pådrivande queerteoretiker ges obalanserat mycket utrymme i debatter.

Ju snabbare samhället ställer om sig till ett könslöst samhället desto större barriärer bygger vi mellan svenskfödda och utlandsfödda. Steget för en människa med bakgrund som nomad alternativt djupt religiös att anpassa sig i Sverige har nog aldrig varit större.

Vi bör alltså sakta ner denna ”HBTQ-utveckling” om dessa människor någonsin ska ges en chans att förstå deras nya land i generationer framöver. Alternativet till att majoritetskulturen ska ”sakta ner” utvecklingen är att skapa riktade insatser mot just dessa grupper. Vi kan iaf inte undanhålla denna ”HBTQ-utveckling” då den påverkar sättet vi människor förhåller oss till varandra och kommunicerar med varandra.

Detsamma gäller inte endast dessa könslösa värderingar utan även värderingar kring ekonomi, självbehärskning, allmänt uppförande, klädsel, konsumtion, uppförande, miljö, skatt, liv, död, glädje, sorg, produktion, utbildning, kunskap etc etc.

Avslutningsvis:

Att kunna tala, läsa och skriva är jättebra men det är långt ifrån allt en del av dessa människor behöver – utan att de själva kanske är medvetna om det.

Västerås Stad bör skyndsamt gå från ord till handling och börja integrera på riktigt och inte bara sitta och hoppas på att dessa nya svenskar ska kunna lägga pusslet själva. Vi etablerade svenskar har fått hjälp med Sverigepusslet sedan barnsben och ändå får vi knappt till det själva.

Därför bör vi inte förvänta oss att den grupp av nyanlända med lägre utbildningsnivå ska kunna lägga Sverigepusslet själv efter ett par veckor på SFI – det duger inte längre.

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *