Kommunen skänker tonvis med fisk på Bondtorget

Det bor drygt 143 000 invånare i Västerås.

Av alla dessa invånare är det en liten del som är i behov av stöd. Stödet dessa människor är i behov av är exempelvis missbruksvård. Det kan vara missbrukare av spel, narkotika eller andra droger som alkohol.

Sedan finns det människor som inte har någon inkomst av tjänst. Dessa hushåll uppgår till drygt 3 000 i Västerås. De får hjälp med att betala sin hyra eller avgift till en bostadsrättsförening samt räntekostnader. De får hjälp med elräkningen, hemförsäkringen, kostnaderna för internet och såklart även kostnaderna för mat och kläder.

Utöver detta finns det även människor som behöver samhällets stöd för att söka skydd från exempelvis våld i familjen. Mycket tragiska fall och de finns tyvärr en för många. En del människor behöver ekonomiskt stöd då deras nuvarande inkomster inte räcker till den standard de har.

Det finns även en grupp människor som av psykiska skäl inte kan ta vara sig själva. Det kan vara barn, ungdomar eller vuxna.

Alla dessa människor hjälper du och jag idag. Vi hjälper dessa människor genom bl a den inkomstskatt vi betalar. Det är bra. Vi ska hjälpa. Det är inte endast vår plikt – det är en förmån att kunna få bidra. Jag befinner mig mycket hellre på den sidan bordet som har resurser än tvärtom. Det gör förmodligen du också.

Vidare…

Det finns en väsentligt mycket större grupp av våra invånare som är i behov av utbildning. Det rör sig om ungdomar som studerar på gymnasiet eller vuxna som studerar kommunala vuxenutbildningar. Det finns också flera hundra som vill lära sig det svenska språket.

Ok. Låt säga att du av kommunen skulle fördela 100 kr mellan dessa två grupper. Det du ger till den ena gruppen kommer att förbrukas direkt vid överlämningen av pengarna i form av att den gruppen springer ner till torget och köper fisk av en kommuntjänsteman som dumpar fisk. Det du ger till den andra gruppen investeras till framtiden i form av lärdomar i hur man själv fiskar upp maten på bordet.

Den ena gruppen människor skänker du alltså fisk till då de idag inte har något metspö. Den andra gruppen äger idag ett metspö och vill istället lära sig mer om hur man fiskar själv.

Hur skulle du fördela dessa hundra kronor? 10 kronor till fisk och 90 kronor till utbildning i hur man fiskar? Omvänt?

Eller skulle du fördelat pengarna proportionerligt?

Jag vet inte själv hur jag skulle fördelat då jag inte har tillräckligt med bakgrundsinfo. Vad jag spontant upplever osunt är att kommunen idag lägger exakt lika mycket resurser på den ena gruppen som den andra. Kommunen lägger alltså mer pengar per person på att skänka fiskar än på människor som vill lära sig fiska.

Det är inga småsummor vi talar om heller. Kommunen fördelar ettusenfyrahundra trettioåtta miljoner kronor (1 438 000 000) årligen mellan ”ge-mig-fisk-gruppen” och ”lär-mig-fiska-gruppen”. Fördelningen är jämnt fördelad vilket innebär att du och jag (genom våra politiker) lägger väsentligt mycket mer pengar per person på att slänga ut en massa fiskar istället för att utbilda människor i hur man fiskar själv.

Är det rimligt? Vad tycker du?

*Individ- och Familjenämnden (IFN) syftar till att kasta runt fiskar på Bondtorget i centrala Västerås. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) syftar till att undervisa i konsten att fiska själv. Dessa nämnder fick varsin 719 miljonerkronorslapp vardera förra året. Källa

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *