Fler män än kvinnor begår självmord

Totala antalet självmord i Sverige år 2013 uppgick till hela 1 600 stycken. Män stod för 69 % av dessa.

Granskar vi endast Västmanland går det 2,65 män på varje kvinna som tar sitt liv.*

Vi på alltomvasteras.nu väljer nu att avsluta denna genusserie i hopp om att få till en mer balanserad genusdebatt i Västerås.

Jämnställdhet

Det vi lärt oss är följande:

1. Västerås Stad diskriminerar män genom att till 81 % rekrytera kvinnor. (Hänvisning)

2. Antalet uteliggare (härbärge/uteliggare) domineras till 74 % av män. (Hänvisning)

3. Antalet arbetslösa är till största delen män även då antalet män är färre än kvinnor i Västerås. (Hänvisning)

4. Det vi lärde oss idag var att män i större utsträckning upplever en mindre meningsfull tillvaro än kvinnor varför betydligt fler män än kvinnor väljer att ta sitt eget liv.

Avslutningsvis:

Om de rödgröna nu verkligen måste införa ett ”genusperspektiv” i allt från den kommunala budgeten (Gender Budgeting) till indoktrinering i förskola och skola kan vi åtminstone försöka balansera perspektiven för våra barns skull.

 

* NASP – Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *