Kostnaden för skattebetalarna skenar

Individ- och Familjenämnden (IFN) är en nämnd i Västerås som syftar till att att stödja och företräda  enskilda individer, grupper och familjer med särskilda behov av stöd och hjälp  samt följa och föreslå insatser på strukturell nivå.

Det rör sig uppskattningsvis om ca 5 000 invånare av 143 000 som är i behov av kommunalt stöd.

Sedan 2010 fram till och med 2014 har kostnaden för denna nämnd stigit med 25,2 procent. Befolkningen har under samma tid ökat 4,3 procent.

Vad säger då detta?

Som med alla siffror säger det egentligen ingenting men här kommer mina gissningar till denna explosiva kostnadsökning.

1. Antalet människor i behov av kommunalt stöd (som andel av befolkning) har exploderat

2. Antalet ansvarsområden hos IFN har ökat och omfattar mer idag än för några år sedan

3. Prisökningstakten på de tjänster IFN köper in vida överstiger den allmänna inflationstakten

4. Kostnaderna har exploderat då kommunen tidigare har felprioriterat.

Är detta ett problem?

Det behöver det inte vara men kan komma att bli. Med denna ökningstakt ser vi en fördubbling från 2010 års nivåer inom några år vilket såklart blir fullkomligt ohanterligt. Det är hiskligt mycket pengar för en relativt liten andel av Västerås befolkning. Dessa människor ska naturligtvis få stöd och hjälp men frågan är ifall det inte är utbildningsinsatser snarare än ekonomiskt stöd dessa människor är i behov av mest?

Källa: Västerås stad (Årsredovisning 2010 och Årsredovisning 2014)

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *