Je suis ”HBTQ-pilot”

Vänsterpartiet och Miljöpartiet arbetar nu för fullt med att införa HBTQ-piloter i Västerås skolor. 

Vad det handlar om är att ovannämnda partier föreslår och prioriterar en riktad insats genom att erbjuda en grundutbildning i HBTQ-frågor för skolans medarbetare.

Syftet är att finna en aktiv strategi för att motverka risken att människor bemöts olika baserat på sexuell läggning,
kön, könsidentitet, eller andra sociala kategoriseringar som bryter mot ”rådande normer” (vilket inom Västerås Stad är en kvinna till 81 procent)
Som ett led i att kvalitetssäkra arbetet anordnades en tretimmars föreläsning som RFSL* (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoner och queers rättigheter) genomförde. Målgruppen för föreläsningen var samtliga chefer och medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kultur- och idrottsförvaltningen samt förtroendevalda i verksamheternas nämnder.
Så frågan är då om valet av prioriterad utbildningsinsats är korrekt? Med utgångspunkt från Friendsrapporten* tycks andra områden vara av högre prioritet och omfatta flera.
Enligt Friendsrapporten 2014* handlar kränkningar om:
Grundskolan
KränkningarDär ”något annat” menas tex fritidsintresse, musiksmak eller utseende.
”Utbildningsinsatsen ska vara flerårig och kommer att bli ett viktigt styrdokument och ligga till grund för kommande budgetarbete och utarbetande av verksamhetsplaner på olika nivåer.”
* RFSL utsågs av tidningen Resumés jury till årets lobbyist år 2000.

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *