Män löper större risk att bli hemlösa i Västerås

Män löper större risk att bli hemlösa än kvinnor i Västerås. Anledningen till detta strukturella problem är könsmaktsordningen som råder i det fördolda.

Jämnställdhet

Av personer sovandes på våra gator eller härbärgen i Västerås (2014) utgjorde män 74 procent av denna utsatta grupp.
*Källa (s6)

PS Romer är ej inräknade i kartläggningen. DS

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *