Öppet brev till Individ- och Familjenämnden

Hej,

Stort tack för att ni tar er tid att läsa detta vid tillfälle. Det är nämligen som så att jag kontaktar er då jag har några tankar  jag vill dela beträffande Nämndinitiativet -Förslag till handlingsplan för utslussning i vuxenlivet av ensamkommande flyktingungdom* 

Jag hoppas att mitt personliga perspektiv når er då det kan vara betydelsefullt för de ensamkommande ungdomarnas framtid och samhället i stort.

Staden ska utökat antalet asylplatser för ensamkommande barn från tidigare 17 till 54 och att successivt utöka antalet platser till 118 bara under 2015. Utöver dessa ensamkommande är det flera hundra asylsökande som ske få en chans i Västerås.

I nämndinitiativet kan vi läsa något mycket insiktsfullt nämligen:

”Ansvaret för de här barnen sträcker sig dock bortom mottagandet och omhändertagandet medan de är minderåriga. Stor del av dem som kommer hit är ungdomar som inom bara några år når sin myndighetsålder. Då mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ökar blir det samtidigt också många fler ungdomar som inom en kort tidshorisont ska slussas ut i vuxenlivet. De är därför viktigt att Västerås Stad har en tydlig handlingsplan för utslussning av dessa ungdomar som i avsaknad av socialt nätverk och familj i högre utsträckning än våra andra Västeråsungdomar har behov av stöd som unga vuxna”

… som avslutas med:

”Vi föreslår därför att: Ge staben i uppdrag att arbeta fram ett handlingsprogram för utslussning av ensamkommande föräldralösa flyktingungdomar för att ge dom bästa möjliga förutsättningar i vuxenlivet.”

Jag är pappa till två barn på sju respektive fyra år. Mina barn har gått i svensk förskola sedan 1,5-årsåldern. Under tiden på förskolan har barnen lärt sig allt ifrån ”hur man är en bra kompis” till ”könsneutrala lekar” och andra högst avancerade arrangemang baserade på queerteorier som i dagens Sverige har blivit överordnat andra medfödda sociala strukturer.

Barnen får även lära sig att använda det allmänna ljudrummet så att det ska passa alla men även konflikthantering och uppförande i grupp.

Bortsett från den sociala utbildningen i förskolan och numera skolan lär sig barnen om naturen, kostlära, fysik, kemi, siffror, historia, färger och samhällskunskap – på deras nivå. En bra grund läggs därmed för den fortsatta utbildningstiden.

Självkänsla och självkännedom är något man också arbetat med men även en förståelse för att man förhåller sig till andra och sig själv – ganska avancerat egentligen.

När det uppstår problem på förskolan eller skolan finns jag och min fru till hands för att prata om det inträffade. Vi försöker resonera med barnen och försöker genom detta få barnen att förstå vad som blivit ”tokigt” enligt samhällsdefinitionen av ”tokigt”.

Mina barn har under deras livstid sett mig och min fru gå till jobbet. De har sett oss komma från jobbet.

Vi har hunnit prata lite om skatter, ambulanser, poliser, fängelser och det senaste året har vi även pratat om varför så många människor ligger på gatan överallt och här uppstår det ganska stora konflikter mellan vad jag säger och hur jag faktiskt handlar.

Som familj har vi, likt många svenska familjer, besökt andra delar av Sverige utanför Västerås. Vi har badat i kallt vatten, i stora sjöar och mindre. Vi har spenderat otaliga timmar i skogen och pratat om vad som finns i skogen, vad man kan äta och inte. Vi har även pratat en hel del om hur man ska behandla skogen, vattnet och djuren i naturen. Källsortering är något som idag sitter i barnens ryggmärg.

Lite avrundande bakgrund är att jag och min fru har ett upparbetat nätverk, livserfarenheter och annat vettigt för barnen att falla tillbaka på när det skiter sig för dem i livet vilket det gör för oss alla. Vi finns här för barnen så länge Gud vill…

Jag satt alltså idag och läste denna välmenande önskan om att någon sorts Stab ska upprätta en handlingsplan för hur dessa ensamkommande och föräldralösa barn ska slussas ut i vuxenlivet.

Förstår jag det rätt att Västerås tar in 118 ensamkommande barn och ungdomar från Somalia och Syrien utan att redan ha en upparbetad plan som sträcker sig längre än de år statsbidraget räcker?

Har Individ- och Familjenämnden alltså tänkt att dessa barn ska lära sig det latinska alfabetet på SFI, bearbeta sina traumatiska upplevelser på ett par år och sedan lyckas i ”vuxenlivet”?

Dessa föräldralösa barn ska ju konkurrera med våra barn om de arbeten som finns tillgängliga. Den överväldigande majoriteten ensamkommande från dessa länder kommer antagligen inte ha en sportslig chans mot dina och mina barn.

Ett ensamkommande barn kostar idag Västerås (genom staten) mellan 1,8-3,6 miljoner kronor per år bara i  institutionsvård. Detta fungerar ju att betala så länge någon annan betalar (staten). Den dagen deras liv står och faller på Individ- och Familjenämnden i Västerås kommer det uppstå problem för i synnerhet barnen och samhället i stort. Speciellt med tanke på antalet barn och det faktumet att en del barn inte är rustade för ett vuxenliv på andra sidan jordklotet från deras hemländer – utan föräldrar, nödvändig kunskap, förståelse eller nätverk.

Flertalet av dessa barn och ungdomarna har ju inte ens fått ”vara barn” så hur kan de då ”gå ut i vuxenlivet” i en högst främmande kultur. Vår kultur är lika främmande för dem som den somaliska eller syriska kulturen är för oss.

Jag har en gnagande känsla av att initiativet ”ordna utslussning av ensamkommande ungdomar” är en övermäktig uppgift för en homogen svensk stab med teoretiskt förhållningssätt.

Avslutningsvis:

Känner att det nu passar sig med en bild på mig då en ”svensk” inte få yttra sig på det vis jag gjort och rasistkortet kan läggas ner.

08c3e6aJag är för en migrationspolitik som är förankrad och sanktionerad av människorna i samhället. Annars förstärks den situation vi idag har.

Vilket situation menar du?

Gå exempelvis in på västerås.se och bläddra runt och kika på bilderna. Stig in på Expectrum, Västerås Turistbyrå, Kommunfullmäktiges sammanträden, KARLSG2, Stadshuset, Brasserie Stadsparken, Kokpunkten, en reception eller vilken annan arbetsplats som helst så inser ni vad jag menar.

Självklart ser det annorlunda ut när vi stiger in i en taxi, på arbetsförmedlingen eller ser någon plocka fimpar med Samhalls logotyp på ryggen.

Trots detta väljer jag att tro på en ännu bättre framtid för oss alla. För att denna tro ska övergå till verklighet behöver  beslutsfattande politiker inse att samhället består av människor som alla är olika. Er politik måste övergå från pappersprodukter med en genustwist till en realpolitik som är förankrad i mitt, ert och alla andra hushåll i fråga om mottagandet av asylsökande.

Förslag:

Jag föreslår därför att handlingsplanen ska utgå från oss etablerade invånare med en ömsesidigt intressant och realistisk modell för hur exempelvis jag och mitt hushåll kan bidra till dessa ungdomars framtid.

Mitt hushåll är redo att bidra. Vi kan upplåta ett rum till ett barn eller ungdom. Vi kan ta in ett barn eller ungdom och behandla ungdomen som vår egen. För att göra detta möjligt bör ni se över stödet och inkomstanpassa dessa efter hushållens befintliga inkomster och standard.

Lämna över ansvaret för ”utslussningen” av dessa ungdomar till oss etablerade invånare och förvänta er inte att komma undan billigt. Barn kostar pengar och ännu mera tid – det var därför jag och min fru ansåg att två barn var gott nog. Barnen tycks även behöva mer tid ju äldre de blir.

Då nu beslutsfattarna i Sverige skapat denna situation kan jag, min fru och våra två barn tänka oss att ta oss an en till familjemedlem. Detta under förutsättning att vi kan upprätthålla samma standard som jag och min fru skapat genom företagande, utbildning, uppskjuten konsumtion, bortprioriteringar och personligt risktagande.

Kan definitivt tänka mig att flera etablerade svenskar kan tänka sig bidra ifall stödet inkomstbaseras för mottagande familjer.

Med detta system skapar ni integration på riktigt. Jag kommer nämligen aldrig acceptera att mina barn klassas som andra, tredje eller fjärde klassens invånare.

*Källa

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *