Kommunen slutar vårda missbrukare

I tjänsteskrivelsen vid namn ”Kartläggning av hemlösheten i Västerås hösten 2014” kan vi bl.a. läsa:

”Andra vägar och arbetssätt för att motverka hemlösheten och minska kostnaderna för hemlöshet lyfts fram. Bland annat Bostad Först som utgår från att se bostad som ett grundläggande behov för alla. Metoden har visat goda resultat där den testats och kostar betydligt mindre än när personer ska kvalificera sig genom en boendetrappa. Exempelvis är kostnaden för stödboende i Västerås mellan 700-1200 kr dygnet. Bostad Först beräknas i nuvarande omfattning kosta 329 kr/dygn, men kan minskas betydligt om fler lägenheter skulle kunna tilldelas.”

Tanken bakom programmet Bostad Först är att människor som vårdas för drogmissbruk på ett stödboende slussas ut till en bostadsrätt inköpt av kommunen.

Västerås stad har nyligen inhandlat sju (7) stycken bostadsrätter på den öppna marknaden och fler kommer att inhandlas.

Det finns inga krav på att personen i behov av vård ska vara fri från droger vid utslussningen till bostadsrätten. Idag bor dessa människor (ca 6st) på ett behandlingshem/utslussningslägenheter som kostar 1232 kr/dygn eller ca 36 000 kr/mån. På detta stödboende får man förutom själva boendet även växelvård, eftervård, stöd och förberedelser klara eget boende.

Då vårdkostnaden är så pass hög väljer man nu att ta bort en större delen av vården och placera dessa människor i boendeformer som i stort sett täcker el, värme, avgift, försäkring och räntekostnader till ett belopp på ca 329 kr/dygn eller 9 870 kr/mån.

Genom detta förfarande kan man korta ner tiden för vården och samtidigt sänka kostnaderna för missbrukare med hela 313 333 kr/år och missbrukare. Utöver det kan man stoltsera med att hemlösheten minskar. Inte illa!

 

Källa: (s6 av 7)

Källa: (s4 av 74)

Källa: (s 1 av 1)

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *