Magnus Domberg – ”Förskolor behövs i centrum, efterfrågan är stor”

Den 18:e mars gick lokalplaneraren Magnus Domberg ut i media och hävdade att ”förskolor behövs i centrum då efterfrågan är stor”. Efterfrågan är så pass stor enligt Magnus Domberg att man ser samhällsvinster i att permanenta två förskoleavdelningar i Rådhuset mitt i centrum. (Mer bakgrund till hur Rådhuset förvandlas till Centrum för tvåspråkighet och förskoleverksamhet finner du här. )

10 dagar senare (alltså idag) får vi veta att två centrumnära förskolor läggs ner då efterfrågan är så låg.

FörskolorDen gröna stjärnan markerar en av Västerås mest centrala och anrika byggnader som nu bl. a. ska bli förskola. Den röda stjärnan markerar Oxbackens förskola som nu läggs ner då efterfrågan på förskoleplatser är så låg i centrum.

Att efterfrågan är låg är inte anmärkningsvärt. Som vi redan illustrerat är Västerås centrum mer eller mindre tom på hushåll och därmed barn. Det röda markerar parker, grönområden, kommunala byggnader, kontorsfastigheter etc.

RådhusetDet hade varit toppen ifall VLT hade tagit sig någon minut och undersökt på vilka grunder Magnus Domberg menade att efterfrågan på förskoleplatser vid Rådhuset var så hög.

Källa: http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.2904274-tva-forskolor-ska-laggas-ned-for-fa-barn

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *