Svar från Customer Service Manager @ Västerås Stad

För några dagar sedan skrev vi ett inlägg vid namn ”Gäller det ekonomiskt bistånd dröj kvar och du kopplas till växeln”.

I inlägget tar vi upp hur bra Västerås kontaktcenter fungerar och vilka möjligheter till förbättringsområden som finns. Vi har noterat att 50 procent av direktvalen man blir presenterad berörde ekonomiska stöd och bistånd av olika slag. Utöver det observerade vi att inget direktval fanns tillgängligt för företag vilket är fantastiskt då ytterligare förbättringsmöjligheter alltså finns.

Inlägget skickades över till Västerås stad och Peter Engström svarade med vändande post.

”Hej!

Jag heter Peter och jobbar som enhetschef för stadens Kontaktcenter. Tack för de fina orden på Er blogg om oss. Vad gäller de nummerval som finns under 39 00 00 så har de arbetats fram under i olika projektfaser när vi byggde upp Kontaktcenter. I slutändan så har beslutet om hur det skall vara tagits av styrgruppen som bestod av ett antal direktörer från stadens förvaltningar och ansvarig beställare på stadsledningen, Karin Hjärpe.

Jag har dock varit med under hela resan och känner till hur resonemangen har gått. Socialtjänsten är den sista grupp i KC som har byggts upp och de är fortfarande i en uppstartsfas. Därför hanterar de inte frågor om ekonomist bistånd men kommer så småningom att göra det. Så nuvarande formulering är bara temporär. Bra förslag om företagsdelarna. Jag kommer att ta upp det med EVAB för att se om det finns intresse och med Karin som har det slutgiltiga beslutet. Dock kan de inte vara först i nummervalt då de personer som ringer in angående frågor kring äldre- och funktionsnedsättning skall få så lätt som möjligt att komma fram till oss. Tack för att ni tagit Er tid med fundera hur vi kan  förbättra oss.

Med vänlig hälsning

Peter Engström
Enhetschef”

*Bra saker ska delas och uppmärksammas och ingen som helst ersättning har utgått för detta inlägg. Förhoppningsvis kommer även våra skattedrivande företagare få uppmärksamhet i sin första kontakt med staden inom kort. Den som lever får se.

 

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *