215 Mkr till ”Centrum för Tvåspråkighet”

Som vi skrivit tidigare är Västerås rimligen en av världens mest frikostiga städer i världen. Nyligen fattades ett politiskt beslut att upplåta kontorsyta (till subventionerad hyra) till Centrum för tvåspråkighet och ett förskoleutrymme i form av en fastighet som värderas till ca 215 Mkr*.

Fastigheten ifråga är det gamla Rådhuset vid Fiskartorget, granne med Stadshuset, mitt i centrala Västerås.

1860 invigdes Rådhuset och notan landade på 125 000 Riksdaler inklusive inredning** vilket alltså kan likställas till ca 215 Mkr i dagens penningvärde.

Från 1972-2010 inrymdes Västerås Konstmuseum fastigheten men flyttade år 2010 till bättre passande lokaler på Karlsgatan 2. Från 2010 fram till alldeles nyligen upplät man tillfälligt en del av Rådhuset till en liten förskoleverksamhet på två avdelningar (ca 30 barn och 4 lärare). Från och med idag är Rådhuset inte längre öppen för allmänheten.

Politikerna har under fem års tid (från 2010-2015) diskuterat möjliga hyresgäster och slutligen landade man ett beslut där Centrum för Tvåspråkighet flyttar sin administrativa avdelning på Munkgatan 9 till Rådhuset. Vad man också beslutat är att permanenta förskolans verksamhet.

Hur resonerar man i Västerås stad?

”Förskolor behövs i centrum, efterfrågan är stor, säger Magnus Domberg, lokalplanerare som håller i ombyggnaden.”***

Detta resonemang har vi svårt att finna trovärdigt. Den blå stjärnan markerar Rådhuset och de röda markeringarna visar på parker, grönområden, kontor, gallerior, kommersiella och kommunala byggnader. Efterfrågan på förskoleplatser kring Rådhuset är knappast möjligt då antalet bostäder är få i närområdet.

Rådhuset

 

– Vi behövde också plats för Centrum för tvåspråkighet. Det blev en fantastisk kombination att få in båda här, säger Magnus Domberg.***

Centrum för tvåspråkighet har idag besöksadress Munkgatan 9 (inte långt från Rådhuset). Mao upptar Centrum för tvåspråkighet redan plats i Centrum.

”Magnus Edström (MP), ordförande i fastighetsnämnden, säger att ombyggnaden är ett led i en allmän förtätning av stadens verksamheter.”***

Absolut blir det lite mer rörelse i city måndag-fredag mellan 08:00-17:00 men argumentet ”allmän förtätning” har vi svårt att finna giltigt.

*Källa

**Källa

***Källa (VLT ”Gammalt hus blir nytt för barn”)

You may also like...

2 Responses

 1. Carl-Henrik skriver:

  Två noteringar. Den blå stjärnan är felplacerad. Du har markerat en gång- och cykelväg. Rådhuset ligger ungefär 1,5 cm åt ”nordväst”. För att ge en bättre belysning på var det finns bostäder så borde du ta mer av området söderut. Vid gamla fängelset/länsstyrelsen har det byggts rätt många bostäder, och även i gamla hamnområdet. Sen finns det flera bostäder i flera av de kvarter du har markerat, då byggnader som på bottenvåningen har butiker inte bara har kontor ovanpå sig utan även lägenheter. Och jag förstår inte varför öppna ytor ska visa på att det är dåligt med en förskola?

  Sen går det självklart att diskutera är den valda platsen den bästa? Finns det andra platser som är bättre osv?

 2. Västeråsbloggen skriver:

  Hej Carl-Henrik. Du har rätt i att markeringarna inte är de bästa men det ger en grov skiss (dock mer rätt än fel). Då jag bott i Stockholm i hela mitt liv är det klart jag ser på saker utifrån en Stockholmares perspektiv. Att använda en byggnad på det sätt som Västerås stad nu ska använda byggnaden känns mycket ogenomtänkt. Speciellt med tanke på Kommunfullmäktige nyligen talade om hur viktigt det är få mer rörelse i City. Här hade man sin chans och sumpade den.

  För en liten stund sedan talade man om att upplåta Rådhuset för allmänheten genom ”Societe för konst”. Det hade skapat rörelse på dag- och kvällstid men förmodligen även helger.

  Ett alternativ var att skapa ett hotell där salen ovanpå skulle fungera som matsal (får ej ändras). Tror absolut ett hotell hade fungerat alldeles utmärkt just där vid Stadsparken, Fiskartorget, Slottet, Svartån.

  Nu väljer man att subventionera hyran på skattebetalarnas bekostnad och samtidigt stänga ute allmänheten från Rådhuset. Har man problem att hitta lämpligare hyresgäster (än en förskola och kommunanställda) för en av Västerås mest centrala och vackra byggnad då har vi problem 😉

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *