Därför kommer nybyggnationer att bli dyrare och sysselsätta färre

Vet inte ifall du tänkt på det men bredvid Västerås nuvarande lasarett står där en magnifik byggnad från 20-talet. Denna byggnad fungerade tidigare som centrallasarett och ritades av en Stockholmsarkitekt vid namn Ernst Stenhammar.

Centrallasarett Västerås

Första spadtaget togs 1921 och stod färdigt 6 år senare och sysselsatte en stor del av Västerås befolkning under pågående byggnation. Hamre Tegelbruk, Gäddeholms Tegelbruk, Tallsta Tegelbruk m fl levererade mur- och taktegel. Smidesarbeten utfördes av Västerås Mek. Smidesfabrik, lokala målare och konstnärer, andra typer av hantverkare och textilier vävdes av b a kvinnorna.

Av vad vi kan läsa oss till i skriften ”PM angående centrallasarettet från 1920-talet i Västerås” var avsikten med just detta storskaliga byggnadsprojekt att bl a ”ge arbete åt länets hantverkare och företag”.

Som vem som helst förstår bidrog detta byggnadsprojekt till den reala och lokala ekonomin på ett sådant sätt som inget modernt byggnadsprojekt kan göra idag.

Den sammanlagda kostnaden att uppföra byggnaden inklusive interiören, sidobyggnaderna, läkarvillorna, dekorativa takmålningar, rustika trägolv, smidesarbeten, textelierna samt alla medicinsk utrustning landade på 5 854 367 kr. Detta i dagens penningvärde är motsvarande 157 000 000 kr enligt SCBs prisomräknare.

Idag skulle vi inte komma i närheten av denna prisbild hur mycket vi än skulle önska för motsvarande byggnad.

Så vad beror dessa högre kostnader på?

Bostadshus

Det kan knappast vara till byggarbetarnas löner då man knappt ser skymten av byggnadsarbetare vid alla byggprojekt. Det kan heller inte vara materialet då betong inte kan ha stigit mer än inflationen. Det kan heller inte vara arkitekterna som kostar pengar då man använder i stort sett samma ritningar vad än projektet namnges till. Isoleringen, färg, gips, plåt och glas kan heller inte ha stigit mer än inflationen.

Jag skulle gissa att en stor del av kostnaden härleds till annat som inte är direkt relaterat till själva byggprocessen. Exempelvis mäklare, banktjänstemän, webbyårerna, grafiska formgivare, utredningar, reklambyråer, bildredigerare, fackföreningarnas krav, försäkringsbolagens krav, stadens krav, byråkrati, marknadsföring, 3-D specialister, copyspecialister, jurister, kundrådgivare, säljare, säljassistenter, säljmöten, säljlokaler, säljutbildningar, kundkontakter, vaktbolag och slutligen såklart det nödvändiga vinstkravet.

Är detta fel?

Absolut inte. Tiderna förändras och vinstdrivande företag följer pengarna. Vissa typer av arbetsuppgifter försvinner och ersätts med andra. Vad jag däremot tror är bra att förstå är att man inte kan stimulera en lokal ekonomi med nybyggnationer då pengarna inte kommer den lokala ekonomin tillgodo som förr – i synnerhet inte i Västerås så länge någon annan bygger än Mimer. Jag skulle även gissa på att antalet sysselsatta kommer fortsätta sjunka men att de som sysselsätts kommer kräva ännu mer betalt då konkurrensen hårdnar.

Möjlighet:

Om denna teori (som med största sannolikhet är fel) skulle vara sann finns det naturligtvis möjligheter för staden. Det jag tänker är att staden borde  premiera nationella byggbolag som anlitar lokal kompetens som exempelvis jurister, vaktbolag, copy, reklambyråer och IT-personal. Detta skulle skapa möjligheter för ännu mera pengarna att stanna kvar och växa sig starka här i Västerås, samtidigt som vi skapar förutsättningar för viktiga branscher att utöka sin verksamhet lokalt.

You may also like...

1 Response

  1. Carl-Henrik skriver:

    Tyvärr finns det inte lagstöd att premiera företag som du säger, även om tanken är god.

    Dock finns det en möjlighet där vi som ska bo i bostäderna kan ta över makten över hur vi vill bo och hur det ska byggas. Det kallas för byggemenskaper och går i grunden ut på att det är en ekonomisk förening som bygger ett hus för föreningens medlemmar. När byggnaden står på plats omvandlas föreningen till en bostadsrättsförening. Fördelen då är att du bygger för dig själv och utan vinstkrav (vilket är ca 20 % hos byggbolagen). Du kan då också bygga ännu mer energisnålt, eftersom du ser det långsiktiga perspektivet, och styra vilka som ska göra jobbet. Självklart finns det utmaningar som hur vi får bankerna att se möjligheterna i detta och ge lån för det. Går att läsa mycket mer om detta på http://www.byggemenskaper.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *