Svar från Västeråsmoderaterna

Igår skrev alltomvasteras.nu ett brev till Västeråsmoderaterna. Brevet i sin helhet kan du finna här.

Äventyrslekplats

Idag fick vi svar från Västeråsmoderaterna som kan läsas i sin helhet nedan:

”Hej Västeråsbloggen!

Tack för era frågor. Kul att ni uppmärksammar vårt yrkande i kommunstyrelsen.

City är västeråsarnas andra vardagsrum och behöver vårdas för att vara attraktivt. Det kan bli ännu bättre och därför har vi inom Västeråsmoderaterna tagit fram ett cityprogram som satsar på handel, grönska och ett tryggt city med god tillgänglighet. Vårt yrkande handlade om att vi måste göra mer för att få ett levande city. Det som VLT tog upp var exempel på åtgärder som kan göras och som vi driver. För vidare läsning rekommenderas vårt Cityprogram. Där finns våra Citysatsningar beskrivna mer utförligt.

http://www.moderat.se/nyhetsartikel/fordjupningsprogram-snyggt-och-tryggt-i-city

Den miljon vi vill ta från Expectrum är extra pengar som skulle skjutas till i år. De konkurrerar med jämbördiga privata företag och då är det inte kommunens uppgift att skjuta till extra pengar så att de klarar sig utanför den ordinarie marknaden. Det som Expectrum framför allt behöver jobba med är att öka sina intäkter.

Vi förslår en höjning av Kommunstyrelsens sparbeting, från 0,7 % till 1,2 %. Exakt vad som ska sparas på är vi öppna att föra en diskussion kring. Liksom alla andra nämnder behöver se över sina kostnader så ska kommunstyrelsen göra det. Det är bättre att spara på en styrelse som inte drabbar utsatta grupper.

Mvh”

Vi är tacksamma för att ha fått svar på två av flera frågor. Samtidigt skapar dessa svar egentligen bara fler frågor varför vi väljer att avbryta nu då vi inser att vi inte kommer komma någonstans.

Vi har även nu goda skäl att tro att det inte finns några skisser på denna Äventyrslekplats man vill realisera. Inte heller några skisser och konkreta förslag på vad man tänkt sig kring Länsmuseets nya entré från Asea-Torget. Rimligen inte heller någon analys av vad deras yrkande kan skapa för staden i stort.

Västeråsmoderaterna har som en följd såklart inte heller inhämtat några offerter på vad dessa två geniala idéer kan tänka sig kosta och kan därför inte gjort annat än att bara slängt ur sig en siffra på 2 miljoner kronor. Man vet alltså inte om dessa utmärkta projekt kommer kräva 2 miljoner eller 20 miljoner. Vad de kostar årligen i drift finns heller inga idéer kring.

Västeråsmoderaterna vill också se mer beskärning, fler blomsterköp, mer kameraövervakning, fler torgytor etc men har ingen aning om hur många och vart. Man vill bara köpa en massa produkter och tjänster får vi känslan av.

Med bakgrund av detta förstår vi nu varför Västeråsmoderaternas yrkande avslogs. Det fanns ju inget konkret att bifalla – trist med tanke på att idéerna är suveräna.

*Bilden är lånad av www.centralparknyc.org

PS Jag hoppas för invånarnas bästa att de antagande vi gjort om Västeråsmoderaternas bristande arbete är felaktiga och att det visst finns konkreta förslag, skisser, offerter och analyser. Om så är fallet så lovar jag inte att bara be om er ursäkt – jag kan även garantera er min röst år 2018. DS

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *