Brev till Västeråsmoderaterna

Hej Västeråsmoderaterna,

Jag läste på den presstödsfinansierade bloggen vid namn vlt.se att ni Moderater och Folkpartister hade flera förslag på hur City kan utvecklas till det bättre. Förutom förslagen bloggskribenten som hastigast hann teckna ner stod det att Kommunstyrelsen sa nej till era förslag. Mycket mer framkom inte. Länk.

Jag kontaktade bloggens redaktion och frågade om man erbjöds ett fördjupat reportage om man betalade 15 kronor för ett digitalt lösnummer men det erbjöds inte. Gissningsvis allokeras reportertimmarna till att förädla polisrapporter från gårdagen och retuschering av inkomna läsarbilder som ständigt efterfrågas av redaktionen.

Västerås - Stadshus

Då jag ville förstå mer om bakgrunden till era idéer och det slutliga avslaget började jag söka på vasteras.se. Den länk jag besökte var denna: Sammanträde Kommunstyrelse

Där har ännu inget protokoll kommit upp varför jag inte kan följa några resonemang.

Därefter besökte jag Moderaternas hemsida och kom till följande PDF vid namn Västeråsmoderaterans handlingsprogram 2015-2018 som heller inte gav mig svar på mina frågor.

Nu vänder jag mig direkt till er och hoppas på lite mer förståelse då centrums utveckling intresserar mig och många fler. Jag älskar nämligen Västerås och vill precis som alla andra se en fortsatt positiv utveckling.

Det talas i blogginlägget på vlt.se om 2 miljoner kronor som ni Moderater och Folkpartister vill investera i city. De konkreta förslag ni lyfter är kameraövervakning i syfte att stärka den upplevda tryggheten, bättre belysning, färre buskage och mer trädbeskärning.

Utöver dessa förslag framgår även att ni önskar lägga mer pengar på fler uteserveringar och större torgytor. Detta låter attraktivt, arbetsskapande och levande i mina öron.

Ni gasar även på och talar om en äventyrslekplats i Vasaparken men även något så smart som att synliggöra Karlsgatan 2 genom entrén vid ASEA-torget. Just dessa förslag är något som också tidigare behandlats på alltomvasteras.nu.

Ni fick avslag på era geniala förslag och detta fick mig att börja fundera kring varför ni fick avslag.

2 miljoner kronor för allt ni önskar är en liten summa i sammanhanget.  En mindre lekpark idag med några gungor och en svajande häst kostar drygt 400 000 kr att anlägga som engångskostnad. Därtill för en lekpark med sig löpande underhåll och regelbundna kontroller. Vad uppskattar ni att en s.k. Äventyrslekplats ska kosta? Finns det några skisser, offerter eller är det bara tankar än så länge? Det finns idag en uppskattad lekplats för små barn i Stadsparken som relativt nyligen är anlagd. Vad kostade den som jämförelse?

Kameror är som bekant inte heller helt gratis. Enligt rapporten från PwC framkommer det att en kamera kostar 45 000 kr i engångskostnad och därtill löpande drygt 4 000 kr/år.

Belysning, blommor, beskärning, utökade torg mm borde vida överstiga en miljon bara här. Finns det en officiell rapport på hur man skulle kunna realisera allt ni önskar för så lite som 2 miljoner?

Vidare kan jag läsa i blogginlägget på vlt.se att ni vill finansiera dessa häftiga, roliga och mycket smarta projekt med 1 miljon från Expectrum och den resterande miljonen från andra verksamheter. Detta fick mig också att fundera.

  1. Hur många miljoner budgeteras Expectrum behöva per år?
  2. Vad enligt er skulle Expectrum behöva skära ner på om de går miste om denna miljon?
  3. Ni talar om ”sparande inom andra verksamheter” på den andra miljonen. Vilka verksamheter ser ni man kan spara in på och hur skulle minskade anslag, enligt er, påverka dessa verksamheter?

Stort tack på förhand för den tid ni lägger ner på att svara på frågorna.

 

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *