Tankar från mötet med Ann-Christine From Utterstedt

Vi lever i en tid där stora förändringar kan ske på ett ögonblick, där gamla sanningar ständigt prövas och där nya sanningar formas. Det som tas för sanning idag behöver inte bära giltighet imorgon.

Sverige har under flera år tillbaka förenats kring ett språk och en relativt homogen kultur till att på några få år bestå av flera hundra olika kulturer, språk och därtill seder, bruk och tankemönster– som tidigare inte existerade mer än någon annanstans.

Aldrig tidigare i Sveriges eller Västerås historia har antalet mänskliga erfarenheter, sanningar och upplevelser varit mer diversifierad än idag och aldrig tidigare har kunskaperna skilt sig så mycket från varandra.

Samtidigt som detta faktum för med sig oanade och oändliga möjligheter för det även med sig en naturlig och högst mänsklig rädsla men också flera utmaningar som våra befintliga politiska styrsystem inte alls är anpassade för att hantera. Rädslan för det okända, oförståeliga och det oförutsägbara är på många sätt vitalt för människans överlevnad.

Måndag den 19:e januari fick alltomvasteras.nu den äran att besöka Ann-Christine From Utterstedt. Ann-Christine representerar bland annat Sverigedemokraterna i Västerås. Hennes parti har idag 6 mandat och är Västerås tredje största parti.

Syftet med mötet var att skapa ett inlägg till bloggen och samtidigt söka svar på frågor om Sverigedemokraternas politik jag själv burit runt på ett tag.

Med Ann-Christines tillåtelse bandade jag in samtalet i syfte att förenkla för mig själv. Jag är nämligen ingen flitig antecknare. När jag väl kom hem för att lyssna igenom mina frågor och Ann-Christines svar slog det mig att jag inte kunde skriva ihop något vettigt i den bemärkelsen att inlägget skulle ge läsaren något konstruktivt att tänka vidare på.

Hur blev det så?

Till skillnad från de allra flesta politiska områden skiljer sig migration- och integrationsfrågan i komplexitet av naturliga skäl. Det är enligt mig en av de tuffare frågor att diskutera (och därmed utveckla) då migrationspolitiken till stora delar bygger på en moraluppfattning om vad som är rätt och fel och föreställningar om vad som borde vara. Utöver denna moraliska aspekt tangerar även migration- samt integrationspolitiken alla andra samhällspolitiska områden på ett eller annat sätt. Som om inte detta vore nog tampas vi samtidigt med det rationella och logiska i dessa frågor som i många fall går på tvärs mot det ovan och i rak motsats till andra strukturer i samhället i stort.

Frågorna Sverigedemokraterna lyfter är av betydelse för Sveriges utveckling. För att lyckas lyfta frågorna och komma framåt i utvecklingen behöver nog frågorna erkännas som komplexa och behandlas därefter. Vi alla behöver bli mer lyhörda för varandra även om vår egen självkonstruerade världsbild måste sättas på prov och ifrågasättas.

Avslutningsvis vill jag tacka Ann-Christine för det varma bemötandet och den uppriktighet jag tyckte mig känna under samtalets gång.

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *