Cykelbarometern är nu på plats

Som vi ett antal gånger tidigare skrivit om upplever vi Västerås vara en cykelstad i världsklass.

Västerås cykelpolitiker, till skillnad från politikerna i Stockholm, går från ord till handling och tycks skapa bättre förutsättningar för cyklister varje kvartal.

Antalet cykelvägar ökar från redan höga nivåer, vägbelysningen förbättras för cyklister, cykelbanorna är på vissa ställen lika breda och ompysslade som bilvägarna, cykelställen ökar och förbättras och man har även etablerat ett cykelråd bestående av invånare som kan lämna idéer och förslag till förbättringar.

Idag sattes dessutom en ny cykelbaramoter upp i korsningen Björnövägen/Pilgatan. Den radarsökande mätaren är inköpt från Frankrike och mäter antal cyklister och gående.

Cykelräknare Västerås

Syftet med denna mätare är tvådelad. Dels vill staden tydligt och visuellt visa att vi cyklister räknas och dels vill man skapa underlag för måluppfyllnad. Staden siktar nämligen på att cykel- och gångtrafikant ska öka med 21 respektive 10 procent fram till 2019.

Personligen tror vi att målen med lätthet kan nås och till och med överträffas med råge.

Anledningen till varför vi tror att målen kan överträffas är pga att vi noterar färre och färre cyklister ju isigare det blir på våra cykelstråk. Vi ser fler och fler som leder cykeln genom längre partier. Som ett resultat ser vi även färre cyklar parkerade vid alla de olika cykelparkeringarna.

Vid torrt underlag kan vi själva åka ner till tågstationen kl 07:50 för att ha god tid på oss till tåget som lämnar plattformen kl 08:10. Nu när det är isigt och mörkt bör vi sitta på cykeln redan kl 07:40 för att hinna. Vissa partier är mycket riskfyllda att cykla på och en del partier är direkt livsfarliga. Vissa cykelvägar är klanderfria (exempelvis på Pilgatasbron)

Allt tar längre tid på vintern. Underlaget tvingar ner hastigheten, cykellamporna ska på, det tar längre tid att parkera, växlarna kan vara tröga, cykelbromsarna fungerar lite trögare, hjälmen tar längre tid att spänna på (kalla fingrar) och mörkret försvårar sikten. Exempelvis är det under vintern alltså betydligt tuffare för exempelvis barn samt seniorer att cykla på vintern och hur det är för rullstolsbundna vill jag knappt tänka på.

Ser staden till att hålla samma standard på plogning och saltning på cykelbanorna som på bilvägarna ser vi det som mycket troligt att målen kraftigt överträffas – även med hänsyn tagen till en växande befolkning.

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *