Tveksamt beslutsunderlag för Västerås Stad

Smög in på Vasteras.se vilket vi brukar göra lite titt som tätt. Det finns för det mesta alltid något av intresse.

Såg vid vårt senaste besök att Medborgarundersökningen för 2014 hade släppts av SCB. Öppna pdf:en och började läsa.

Bakgrund:

Medborgarundersökningen är något som sker i SCB:s regi och har bedrivits sedan 2005. Vi har besökt SCB.se men inte funnit något direkt syfte med denna undersökning men kan iaf gissa att syftet med undersökningen är att ge kommunala politiker vägledningen i deras arbete.

Det som undersöks:

Nöjd-Medborgar-Index, Nöjd-Region-Index och Nöjd-inflytande-Index.

Målgruppen:

Västerås Stads invånare mellan 18-84 år. 1 200 personer fick ta del av enkäten och 528 (44%) svar inkom. Mao orkade inte 672 invånare med att besvara några frågor.

Skillnad i svarsfrekvens mellan regionerna:

Endast 4 andra kommuner av 73 deltagande kommuner hade en lägre svarsfrekvens än Västerås Kommun.

Personligen skulle vi slängt rapporten i papperskorgen då de omöjligtvis kan ge ett tillräckligt bra underlag för vidare studier och i synnerhet beslut. Inte på en punkt fann vi rapporten intressant förutom kanske att Västerås Stad ligger högre än jämförbara kommuner på många intressanta områden 😉

Det vi tänker är att underlaget är på tok för litet. Exempelvis är det bara 29 invånare i åldern 18-24 år som besvarat enkäten. Totalt antal invånare i denna åldersgrupp ligger alltså på ca 14 000 invånare. Dessa 29 personer bör inte representera övriga 99,98 %. Som vi skrivit i tidigare inlägg är mångfalden för stor idag i Västerås för att kunna generalisera.

Frågorna i enkäten är heller inte speciellt genomtänkta. Exempelvis ställs frågan om ”Arbetsmöjligheter” såhär:

Hur ser du på möjligheterna att få arbete inom rimligt avstånd?”.

Här kan subjektet svara mellan 1-10 eller ”ingen åsikt”.

Det man missat på denna fråga är att den är tvådelad. Att få arbete är en fråga och ”rimligt avstånd” är en annan fråga.

Samtidigt finns det ingen plats för subjektet att berätta om sin nuvarande sysselsättningen vilken är en stor miss och skapar egentligen bara fler frågor än svar.

Nä ni, denna undersökning kan man inte använda till något annat än till fler arbetstillfällen på SCB.

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *