MDH – ”Bra stadsdelar måste bli sämre”

Jag läste med stort intresse ett underhållande inlägg på Vlt vid namn ”Stora skillnader i välmående” (8/12, Vlt, ) där man underförstått för tesen att stadsdelar i Västerås med färre invånare med utländsk bakgrund ”mår bättre” än stadsdelar med fler invånare med utländsk bakgrund.

Inlägget börjar såhär:

Vill du ha större chans att må bra? Flytta till Hamre-Talltorp. Här mår du nämligen bäst i Västerås, enligt en ny rapport från kommunen. Här har du lägst arbetslöshet och blir minst sjuk. Har högst utbildning och högst inkomst – knappt någon får försörjningsstöd. Det begås få brott. Det finns få hyresrätter.

I faktabakgrunden längst ner i artikeln framgår det bland annat att man ”mår sämst” i Vallby och att andelen invånare med utländsk bakgrund ligger på 56 % på Vallby till skillnad från 13% i Hamre-Talltorp.

I slutet av artikeln ger Universitetslektorn på Mälardalens Högskola vid namn Terence Fell sin syn på saken och drar följande slutsatser:

Nästan alla som bor på Hamre och Talltorp är infödda svenskar. Det finns få hyresrätter och få invandrare och området är segregerat på sitt sätt. Kommunen skulle behöva bygga fler hyresrätter där för att jämna ut skillnaderna”.

På Vallby behövs samtidigt fler bostadsrätter. Kommunen behöver också se till att alla invandrare inte hamnar i områden som Vallby där det redan bor många från utlandet och att de får bo några år i ett område innan det kommer ännu fler. Annars hinner de aldrig komma på fötter riktigt.”

Ok. Här har vi alltså ”motsatsernas områden”  i Västerås som på så många andra orter i Sverige. I det ena området bor det en majoritet med utländsk bakgrund och i det andra mer välmående området bor det nästan bara etniska svenskar. I det ena området är försörjningsstödet högre och i det andra lägre. I det ena området är arbetslösheten högre och i den andra lägre och föga förvånande är andelen kommunala hyresrätter högre i det ena området och lägre i det andra.

Så, vad göra med denna information? Jo, Mälardalens Högskola vill, i traditionell marxistisk planekonomisk anda, lösa utanförskapet, arbetslösheten och kriminaliteten med att sprida ut den över andra bättre fungerande stadsdelar som i Hamre-Talltorp. De människor som aktivt sökt sig till Hamre-Talltorp ska, om Terence Fell får som han vill, straffas då de skapat en väl fungerande och upplevd trygg stadsdel.

Genom att öka andelen kommunala hyresrätter i bättre fungerande områden vill man alltså se till att människor med försörjningsstöd, låg utbildning, högt utanförskap, höga sjukskrivningstal ska få en möjlighet att verka även på Hamre-Talltorp och genom detta minimera skillnaderna mellan Vallby och Hamre-Talltorp. Hur ska man annars tolka helheten av artikeln och lektorns slutsats?

Ovannämnda problem på Vallby vill denna människa lösa genom att öka andelen hem i bostadsrättsform på Vallby. Lektron har alltså i sin teoretiska och akademiska enfald fått för sig att utanförskap, arbetslöshet och mottagande av försörjningsstöd kommer att minska bara dessa människor hamnar i skuld hos banken – snälla – vart är vi på väg egentligen?

*Denna artikel skulle man kunna tro är ett beställningsjobb från Bostad AB Mimer vilket alltså är ett helägt dotterbolag till Västerås Stad som indirekt kontrolleras av Kommunalråd Anders Teljebäck (S). Anders är tydlig med att han ska bryta segregationen genom att bygga kommunala HR:er där det finns BR:er. Anders Teljebäck bor själv i ett bostadsområde med endast BR:er utan några planerade HR:er från Mimer …

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *