Det du inte visste om politiken i Västerås

Bestämde mig för att avsätta lite tid av mitt liv för att lyssna in vad de olika partierna i Västerås drivs av, vad de prioriterar och hur de tänker.

Hur bättre kunde jag göra det än genom att se på den öppna pengadebatten som livesändes för några dagar sedan?

Ledningen i Västerås ska fördela 7 000 miljoner kronor. Genom att lyssna in vad gruppledarna för respektive parti väljer att lyfta fram i deras anföranden förstår man enklare hur de olika partierna resonerar och hur de egentligen prioriterar.

Respektive gruppledare har endast 8 minuter taltid till sitt förfogande vilket gör att de är pressad att lyfta de allra viktigaste frågorna som betyder allra mest för respektive parti.

Anders TeljebäckSocialdemokraterna

Anders ser utmaningar i Västerås. Dessa utmaningar ser han främst inom boendesituationen, sociala olikheter  bland invånarna samt arbetsmarknadssituationen i Västerås. Teljebäck ser även stora utmaningar i frågan om att Västerås ska växa ekologiskt hållbart. Anders Teljebäck rundade även av med en jämställdhetsintegrerad budget vilket han inte närmare diskuterade.

Elisabet Unell – Moderaterna

Moderaterna vill tydligt prioritera utbildning och omsorg, öka valfriheten hos de äldre i fråga om vilket servicehus man vill anlita. Unell betonar vikten av att reformer måste finansieras ansvarsfullt. Elisabet Unell ser även stora problem med droger och att yngre väljare står utanför samhället. Lösningen Unell ser på utanförskap och drogproblem är ökade anslag till kulturverksamhet och idrott.

Ann-Christine From UtterstedSverigedemokraterna

Partiet har inte avlagt någon budget med motiveringen att de kostnadsposter SD vill granska är svåra att följa i fråga om kostnaden relaterad till ”en invandrare”. Fokus för From Uttersted är att utröna resursanvändandet i fråga om Västerås invandringspolitik och genom detta finna alternativa lösningar än att ta emot dessa människor till Västerås.

Ragnhild KällbergFolkpartiet

P.g.a. ett räknefel i den framlagda budgeten ägnades en stor del av framförandet åt korrigering. En del av tiden användes till att diskutera nedskärningar av byråkratin och att istället fokusera på kärnverksamheterna som staden har.

Marlene TamrinMiljöpartiet (halva tiden)

Marlene upplever mycket hat, hot, bristande källkritik och fördomar i vårt samhället. Marlene talar om att förbättra integrationsarbetet och en ökad mångfald. Vidare ser Tamrin stora globala utmaningar i fråga om miljön. Avslutar gör Tamrin med att tala om en utökad kommunaltrafik.

Magnus EdströmMiljöpartiet (halva tiden)

Magnus talar om flera fysiska mötesplatser, ett myller av folkliv och tillgängligheten till City. Edström vill även se busstrafik som går större delen av dygnet. Utökade anslag till kulturella inslag och nämner bl. a Teaterkaféet som inom kort ska rustas upp. Vidare talar Magnus Edström om en bredbandsutbyggnad i hela kommunen och att anlägga faunapassager i Svartån.

Vasiliki TsouplakiVänsterpartiet

Vasiliki upplever mycket gott i Västerås. Samtidigt ser hon stora brister för många utsatta grupper i samhället. Vasiliki talar om att förbättra för stadens anställda inom framförallt skola, förskola, vård och omsorg. Gruppledaren för Vänsterpartiet upplever även att det är ett alarmerade stort antal av anställda inom Västerås Stad som ser brister med dess arbetsgivare. Det talas om rätten till heltid och byggandet av fler skolor och förskolor i ett växande Västerås samt så ser Vasiliki ett behov av att öka skatterna. Gruppledaren talar även om att kommande besparingar, vilket övriga partier föreslår, inte är rimliga och vill veta vad exakt det är som i så fall ska bortprioriteras.

Lars KallsäbyCenterpartiet

Centerpartiet talar om att stärka näringslivet, samverkan mellan det offentliga och det privata samt en fortsatt utveckling av infrastrukturfrågorna.

Amanda AgestavKristdemokraterna

Amanda talar om de allra yngsta invånarna i vårt samhälle. Hon använder en stor del av tiden till att hänvisa till FN´s Barnkonvention. Valfrihet inom skolval, stärkt näringsliv, utvecklandet av företagen i Västerås och jobbskapande samt energiforskning. Hon såg utmaningar i ensamhet snarare än trångboddhet. Amanda menar på att ett stöd till organisationer och föreningar som jobbar med dessa frågor ska prioriteras.

Mina egna och högst subjektiva reflektioner:

Politik är intressant. Samtidigt blir man påmind om hur komplext ett civiliserat och utvecklat samhälle som Sverige är. Det finns många aspekter att ta hänsyn till och resurserna är begränsade och viljor saknas det inte.

Vad som är en aning bekymmersamt är att det uppenbarligen inte finns en gemensam värdegrund och vision ni alla parter jobbar efter. Betraktar man er som en företagsstyrelse skulle jag vara fundersam till framtiden för bolaget.

Näringsliv:

Jag blir förvånad över det faktum att de två största partierna i Västerås knappt nämnde ordet ”näringsliv”, ”små företag”, ”diversifiering”, ”entreprenörskap” eller ”arbetsmarknad”. Dessa frågor ägdes till fullo av Centerpartiet respektive Kristdemokraterna. Både Centern och Kristdemokraterna är mindre partier utan större inflytande.

Utan ett starkt näringsliv och en väl fungerande arbetsmarknad finns det ingen budget alls att jobba med framöver.

Denna fråga bör lyftas och prioriteras. Vad har de styrande egentligen för visioner och idéer om nya företag, småföretagen, nyetableringar etc? Hur jobbar de för att stärka ABB som den största privata arbetsgivaren i Västerås? Hur satsas det konkret på nyetableringar? Vad gör ni för att locka hit nya företag? Hur skapar man bättre förutsättningar för nystartade företag i Västerås? Hur underlättar man ytterligare för befintliga företag i Västerås? Hur behåller man framgångsrika företag i Västerås? Det finns många frågor men drivkrafterna tycks inte riktigt finnas här i Västerås ledning.

Det är bl.a. Oskar Fredrik Wijkman (Fullmäktigeledamot 1890) vi har att tacka för att vi idag bor i Västerås. Det var Wijkman som insåg nyttan med att bistå ASEA (nuvarande ABB) i sin etablering i Västerås. Idag är ABB en global spelare som har världen som sin marknadsplats. Allt det stora har alltid börjat med det lilla. Finns det idag någon ”ASEA” som letar företagsvänliga kommuner att slå sig samman med?

Vad gör ni för att bistå SmartShake AB? Vem håller kontakt med honom? Vem lyssnar in honom och alla andra drivna, arbetsskapande vinstmaskiner i Västerås?

När sist talade ni med ägaren till Merkantil Sverige AB vid namn Pierre Breznik? På vilket sätt skulle Västerås kunna hjälpa hans e-handel växa även utanför Sverige? En miljon satsade kronor på honom skulle säkert åstadkomma flera nya arbetstillfällen i Västerås.

Vem håller kontakten med Loopia AB. På vilket sätt kan Västerås bistå Loopia i deras tillväxt?

Silentium – Varför sjunker deras omsättning sedan flera år tillbaka? Vad kan Västerås bidra med? Silentium är en av Västerås i särklass mest generösa arbetsgivare för unga och människor med utländsk bakgrund. Det var av liknande bolag jag själv till en början som student började bygga min CV då ingen annan ville anställa mig då.

Integration/Näringsliv:

Av de människor som kommer hit undan flykt till Sverige – vilka av dessa är företagare från deras hemländer? Vilka är entreprenörer? Vilka företag drev de i deras hemländer? En del av de människor som kommer hit till Sverige var riktigt driftiga företagare i deras hemländer. Nu har de lämnat sina företag bakom sig och vill säkert starta om något nytt här. Hur filtreras dessa människor fram och hur hjälper vi just dessa människor att fort komma upp på banan här i Sverige? Känner ni ens till att många människor som nu kommer hit ser inkomster från egna företag som det enda sätt att att få mat på bordet? Vissa vet inget annat.

Arbete finns det mycket av. Färdigpaketerade lönejobb med pensionsavsättningar och 5 veckors semester finns det däremot färre av. Enklare typer av lagerjobb, industrijobb och enklare typer av administrativa jobb existerar inte längre men vi låtsas om som att det kryllar av dessa jobb idag som om det var efterkrigstidens Europa.

Integration:

Integrationsfrågan bör snarast drivas av andra partier än Sverigedemokraterna. Varför tar inget annat parti frågan med tång? Varför tillåter ni Sverigedemokraterna leda debatten och sätta agendan? Det parti jag upplever gör mest för integrationsarbetet i Sverige, och Västerås, är idag Sverigedemokraterna då de övriga inte gör något.

Om ni nu klandrar Sverigedemokraterna för att tala om invandringen (och därmed människor) som kostnader måste ni ju själva ta över pucken och förklara hur vi istället ska tänka – för något tänker vi alla oavsett hur bra ni påstår att integrationsarbetet fungerar.

Invandringens art och funktion är fundamentalt annorlunda idag 2014 än den var när dessa rostiga system skapades i efterkrigstidens Europa för nästan 70 år sedan. Duttande med tolkar, lotsar, hemspråkslärare och jobbcoacher i all ära men det vi behöver är någon som kan axla ansvaret och leda oss i en positiv riktning utan en massa vackra ord som inte alls är förankrade kring middagsborden vare sig hos infödda eller utlandsfödda.

Våga möt denna rädsla vilket ”integrationsfrågan” är för många- inte bara för ert egna partis skull utan även för alla de människor som till en början välkomnas hit. Denna fråga är akut. Låt Västerås bli en föregångskommun!

History doesn’t repeat itself, but it does rhyme

Bostadspolitik:

Boendesituationen och trångboddhet är intressanta frågor. Denna fråga talar framförallt Socialdemokraterna om. Det jag skulle vilja veta är vad exakt man menar med att frågan är akut. För vem är den akut? Finns det några speciella grupper som bor trångbott här i Västerås och i så fall vilka? Är det verkligen trångbott och vad är definitionen av trångboddhet? Är den faktiskt eller upplevd? Är det trångbott på pappret eller i verkligheten? Sticker några stadsdelar ut ur mängden och i så fall var? Vad är orsaken till denna så kallade trångboddheten?

För övrigt är prisläget på bostäder här i Västerås lågt värderade i jämförelse till vad man får och ränteläget. Att idag köpa en bostad för två miljoner och låna till 85 % kostar idag endast 2000 kr/mån efter räntesubventionen till 2 % ränta. För 2 miljoner får du mycket bostad för dina pengar här i Västerås. Vad exakt är problemet menar ni Socialdemokrater? Vad är det ni vet som ingen annan vet?

Om nu den absoluta majoriteten inte kan få ett lån med dagens statligt subventionerande räntor, gynnsamma avdragsrätter för renovering, extremt låga räntekostnader så har vi helt andra problem i Västerås än trångboddhet. Tro mig. Det är i stort sätt gratis att bo i en bostadsrätt idag i Västerås till skillnad från en hyresrätt i Västerås.

Infrastruktur:

Infrastruktursatsningar är något som inte talas om. Centern nämner vikten av det men ingen annan. Nu har det dock redan hänt mycket och mer kommer att hända. Tänker på E-18 (som blivit kalas), Mälarbanan och resecentrum.

Vad jag saknar är lite visioner om spårbunden trafik. Framförallt tänker jag på spårvagnar. Vad man skulle kunna göra är att anlägga en räls. Istället för spårvagnar för flera miljarder i investeringar och löpande underhåll skulle man kunna vara lite smart, miljövänlig och jobbskapande genom att istället låta det drivas med dressiner. Nu kanske detta får många att börja skratta men faktum är att det är väldigt billigt, alltid fungerande, miljövänligt på riktigt och skapar möjligheter till arbetstillfällen. Sådana typer av arbeten fungerar utmärkt i majoriteten av världens länder så det borde även fungera utmärkt i Sverige och i synnerhet i Västerås. Alla kan inte vara Gruppledare, PR-konsulter och IT-specialister. Ekonomin måste diversifieras och breddas på alla tänkbara sätt i Västerås och det är från och med igår.

Att med muskelkraft framföra en dressin skulle av glädje utföras av flera miljoner människor mot betalning. Det finns människor som idag betalar pengar för att utföra exakt samma rörelser fast på gym.Detta är ett utmärkt arbete för en student, arbetssökande med låg eller ingen utbildning eller en nyanländ invånare.

Exempelvis jag skulle lätt kunna jobba extra med att köra en dressin fram och tillbaka mellan två knutpunkter. Det skulle vara ett mycket trevligt arbete där min fetma får brännas av och ersättas av muskler istället. Det finns dock inga liknande arbeten i Sverige idag så jag gissar på att det kanske strider mot några fackliga regler om att folk inte ska behöva genomlida transpiration på sin arbetsplats, vad vet jag.

Avslutningsvis:

Toppen att kunna följa utvalda möten via webben. Sedan har jag noterat att könsfördelningen bland samlingen gruppledare inte direkt är speciellt jämställd (30/70) även då samtliga partier diskuterar vikten av jämställdhet i samhället. Hur kommer vi tillrätta med denna ojämna könsfördelning? Måste vi verkligen gå så långt som att lagstifta bort dessa orättvisor?

Ser fram emot kommande shower 😉

You may also like...

4 Responses

  1. Ert. skriver:

    Så himla bra! Ni inspirerar!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *