Vasagatan och den mörka politiska agendan

Centerpartiet föreslog i en motion från år 2011 att en del av Vasagatan i centrala Västerås ska bli en gågata under en begränsad tid från 15 juni till 15 augusti varje år. Man menade att om bara Vasagatan var fri från bussar och bilar kunde föreningar och näringsliv nyttja ytan för ”stora och små festivaler och andra aktiviteter”.

Idag (4 år senare) ska kommunens tekniska nämnd utreda frågan. Dock gäller frågan nu totalt körförbud av alla fordonsslag året om med cykeln som undantag.

MP Västerås hade bl a denna fråga som en av de prioriterade frågorna under valveckorna i september detta år.

Innan vi går vidare vill jag nu skriva ut att Miljöpartiet Västerås endast har 4 mandat av totalt 61. Tillsammans med Centern har de 8 mandat eller 13 % av folkets röster i Västerås.

Som en jämförelse har SD 6 mandat. Isolerat har alltså MP eller Centern inget bredare förankrat stöd bakom sig men lyckas påverka relativt mycket mer än vad deras storlek bör spegla  – på gott och ont.

Sträckan som diskuteras ser du nedan i rött:

Vasagatan Västerås

De blå markeringarna ska visa på gator där det redan idag är körförbud för ordinarie trafik. Mao har vi ett centrum med mycket liten och i vissa fall helt fri från fordonstrafik.

Utifrån denna information känns det ganska rimligt att helt få bort buss- samt taxitrafiken från Vasagatan – givet att man har tydliga och attraktiva idéer på hur då berörda handlare och besökare faktiskt vinner på en till gågata mer än att det blir en trevligare miljö.

Busstrafiken existerar men med mina mått mätt är den näst inpå obefintlig. Jag har alltså själv inga som helst problem med att mina barn springer runt på Vasagatan vilket de gjort flera gånger. Det är en mycket lugn och trevlig gata med god uppsyn.

Vasagatan är nästan 16 meter bred varav trottoarerna upptar över hälften av bredden på respektive sida.

Personligen trivs jag väldigt bra med cykel- och gåvänliga gator. Vid närmare eftertanke älskar jag det faktum att bo i en stad som cykel- och gåvänliga Västerås. Jag trivs skitbra!

Vad är då mitt problem?

Mitt problem är att framförallt Miljöpartiet driver en planekonomisk agenda där körförbudet på Vasagatan ingår i denna dagordning. Miljöpartiet vill gott och gör mycket gott men medlen de vill nyttja för att uppnå målen är på många sätt skrämmande och är ett direkt hot mot Västerås framtid.

Västerås Stad

Låt mig förklara…

På MPs hemsida kan vi under rubriken ”Människan i Centrum – Gör en gågata av Vasagatanbl a läsa följande:

”Ett exempel på historiskt dålig samhällsplaneringen är utbyggnaden av de stora handelsområdena Erikslund och Hälla i externa lägen. Dessa utarmar möjligheterna för en fungerade city- och stadsdelshandel och riskerar att bygga fast oss i ett bilberoende. Den utvecklingen vill vi bryta och införa stark restriktivitet för mer handel med livsmedel, kläder och skor i dessa områden.”

Vad man helt öppet skriver är att man vill rasera marknadsekonomin och införa planhushållning enligt kommunistiska principer.

Vad jag också tolkar är att man inte har den blekaste om hur city ska konkurrera mot handelsområdena mer än via regleringar, förbud och tvång.

Detta är mycket illa vill jag påpeka. Ajabaja MP och era liktänkande partners. Jag vet att ni vill stadens bästa men era medel ni använder är lite småtokiga. Ni kan bättre än så.

Ni skriver att ni vid tillfälle vill förbjuda vissa typer av nyetableringar, investeringar, och vissa typer av varor på Erikslund och Hälla. Detta är den faktiska definitionen av Planhushållning och har alltså visat sig leda till svarta marknader, korruption och annan kriminalitet. Till och med kamrat Lenin insåg problemen med Planekonomi för drygt 100 år sedan.

När man under samma rubrik kan läsa att Vasagatan ska göras om till en gågata blir jag orolig då jag inte alls ser eller förstår sambanden Miljöpartiet tycker sig se. Samtidigt kan dessa synvillor till samband hos MP förklara hur de menar på att berörda handlare längs Vasagatan snarare kan förvänta sig fler besökare även då ett trafikslag försvinner.

Genom att förbjuda livsmedels- sko- och klädförsäljningen utanför cityringen ser jag också hur antalet besökare ökar till city – annars ser jag inte era sambandsförklaringar .

Jag kan se hur stans besökare, de boende samt de som arbetar kommer trivas bättre under deras besök till stan (med fler bilfria gator) men jag ser faktiskt inte hur besökarna ska öka – vilket ni uppenbarligen gör.

Miljöpartiet skriver vidare:

Tycker du också att det är roligare i Västerås city när Vasagatan är en gågata som under Cityfestivalen? Vi tycker det ger liv åt centrum och skapar möjligheter till aktiviteter som annars inte är möjliga. Därför är ett av våra förslag i vårt handlingsprogram att göra delar av Vasagatan till en permanent gågata.

Ja, de allra flesta tycker nog Cityfestivalen är en fantastisk, rolig och livfull tillställning. Vad menar ni egentligen med denna retorik? Vad är det som ger liv enligt MP? Är det a) gågatan eller b) Cityfestivalen? Jag kan alltså inte se sambandet mellan Erikslund, en permanent gågata, planhushållning och Cityfestivalen. Ser någon annan sambanden?

Berörda handlarna visar oro inför gågatan:

Flera handlare som hörts har visat oro. Det är klart. Vem hade inte blivit orolig om ens verksamhet skulle genomgå en extern förändring som leder trafiken bort från butikerna utan att förklara hur samma och mer trafik ska ledas inåt med denna förändring?

Vad menar MP och C ska öka citys attraktivitet?

På MPs hemsidan finner jag inga konkreta förslag och idéer mer än att ”Västerås City har mycket att erbjuda”.

För att skapa en trovärdig politik bör den vara förankrad, konkret, mätbar och utgå från invånarna. På Centerns lokala sajt möts jag av inget annat än en länk vilket leder till en PDF till ”Centerns Handlingsplan 2015-2018”. Där bjuds läsaren på en rad intressanta och spännande förslag men inte ett enda konkret förslag på hur man ska öka citys konkurrenskraft – även då man ställer och styr mycket innanför cityringen.

Konkreta förslag utan någon speciell följd eller direkt sammanhang:

1. Skapa ett ”Cityråd” precis som ni skapat ett Cykelråd.

2. Låt Cityrådet representera ett snitt av befolkningen.

3. Tala med enskilda handlare, hyresgäster till galleriorna, boende innanför Cityringen, utanför Cityringen. Ställ frågor om deras inköpsvanor och varför. Fråga om ålder, bakgrund, hemvist etc och sammanställ. Ser ni några mönster?

4. Identifiera olikheterna mellan City och Handelsområdena. Identifiera vad handelsområdena gör så bra för att locka besökare till sig. Sammanställ.

5. Ta reda på de egentliga problemen och inte de upplevda problemen. Dessa skiljer sig ofta. Fokusera på orsaken och inte symptomen.

6. Gör uppföljningar på alla de event som pågår i stan. Vilka är era besökare? Vilka besökare är det som inte lockas?

7. Undersök hur ni marknadsför City. Ta ett steg bakåt och släpp prestigen. Våga erkänna misstag och gör inte om dessa. Ingen gör misstag som aldrig provar något nytt. Våga erkänna misstagen.

8. Åk till Erikslund eller Hälla och fråga frågor om deras besök där. Låt intervjun ta 5 minuter och låt de svarande vara med i en trisstävling som morot.

9. Ta ett samlat grepp om de kanaler ni använder för att kommunicera ut City. Dominerar Facebook tror jag att ni är fel ute. Det finns så många nationaliteter i Västerås idag och betydande grupp av dessa nationaliteter når ni inte via Facebook, hemsidor eller VLT. Tro mig. Ni når dessa på helt andra sätt. Våga fråga så får ni svar.

10. Önskar ni fler bil- och bussfria gator (vilket är helt rätt) så måste ni ju också komma med konkreta idéer på hur dessa bilfria gator ska öka besökarna för handlarna som nu är oroliga.

Kommer de få tillstånd att nyttja ytorna utanför deras butiker på ett mer flexibelt och intressant sätt?

Kommer ni ge caféägare mer generösa tillstånd beträffande uteserveringar, värmelampor, stolar, bord, marknadsföring?

Kommer ni acceptera regnfria passager vid regn som lätt kan rullas undan vid regnfria dagar?

Kommer ni tillåta boxningsmatcher utomhus i City med regelbundenhet?

Kommer ni tillåta stående loppisbord mitt på Vasagatan?

Kan man tänka sig att skapa en gigantisk upplyst lekpark för barn mitt i stan som är så kul och lockande att alla barn i hela Västerås bara skriker för att besöka denna lekpark?

Kan man då också anpassa denna park att innehålla intressanta grejer för barn mellan 2-99 år?

Kan man tänka sig att staden subventionerar 2 stycken paddelbåtar (som nyttjas i Svartån) till en driftig entreprenöriellt lagd person som visar framfötterna på SFI?

Kan man då samtidigt acceptera att hen önskar hoppa över att bilda bolag, köpa kassaapparater, bokföring och söka tillstånd hos bolagsverket samt skatteverket i syfte att hålla en tur på bara 20 kr/åk? Alternativt subventionera denna administrativa apparat som är helt främmande för många av de människor som kommer hit nu. Även för svenskfödda är denna regelapparat något som kan avskräcka att våga starta business.

Kan man vidare tänka sig att erbjuda alla livsmedelsbutiker i City fri packning vid kassan samt hemleverans innanför Cityringen? Detta arbete skulle fungera som en klockren möjlighet för driftiga studenter på SFI att lära känna infödda, svensk kultur och språket på ett smartare sätt? Samtidigt skulle det fungera som en fantastisk möjlighet för infödda att förstå mer om vilka det är som faktiskt nu flyr till Sverige och landar i Västerås från fundamentalister våld. Utöver detta skulle nog flera inse det attraktiva med att handla i City istället för på Hälla eller Erikslund.

Avslutningsvis:

Handelsområden i utkanterna av världens städer är inte problemet till ”utarmningen av handeln” i stadskärnorna. Problemet är snarare stadskärnornas bristande förmåga att anpassa sig till marknadskrafternas nya spelregler.

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *