Sveriges Energihuvudstad

Nyligen identifierade en VINNOVA-analys Västerås som Sveriges energihuvudstad. Nu blir staden värd för en nationell energikonferens, HUB2014, som arrangeras den 22-23 oktober i samband med invigningen av Europas modernaste kraftvärmeanläggning.

Kon­fe­ren­sen ar­ran­ge­ras av ECC, Energy Competence Center, i sam­ar­be­te med ABB, Bom­bar­di­er, Mä­la­re­ner­gi, Wes­ting­house, Mä­lar­da­lens hög­sko­la, Väs­terås stad, Läns­sty­rel­sen Väst­man­land och Kok­punk­ten Ener­gy are­na.

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *