Årets Företagarkommun 2014

Inte hela vägen fram nådde Västerås – men en bra bit. Från plats 113 år 2013 till plats 7 år 2014.

Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan UC och Företagarna där syftet är att lyfta fram de kommuner där företagen går allra bäst. Det bör tilläggas att sättet att räkna detta på baseras på främst tillväxttakten från föregående år.

De parametrar US och Företagarna utgått från är a) omsättningsökning i jämförelse med föregående år b) Resultatet i jämförelse med föregående år c) Kreditvärdighetens utveckling från föregående år och d) antal tillskott av nya företag.

Det intressanta nu är att följa utvecklingen detta år och självklart hoppas vi på att Västerås kan bibehålla sin plats vilket är det centrala i denna undersökning.

Hur kan vi invånare bidra till det?

Främst genom att främja det lokala näringslivet. Det gör vi genom att konsumera i Västerås. Väljer vi att inte spendera våra pengar här i Västerås kommer omsättningen att minska, personalen att sägas upp, antalet nystartade företag minska och så vidare.

Gör dig själv och Västerås en tjänst och spendera dina pengar här lokalt.

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *