Västerås Konserthus

På omslagsbilden till detta inlägg ser ni Västerås Konserthus. Konserthuset invigdes den 7:e september 2002.

Det finns två salar där den stora har 912 platser och den lilla ca 200.

Enligt Wikipedia byggdes Västerås Konserthus på rekordtid. Den 1:a februari 2001 togs beslut om projektering, 14:e maj påbörjades bygget och ett år efteråt var det klart.

För att förstå hur snabbt Västerås Stad gick från ord till handling tänkte jag sätta Konserthusets byggnation i relation till en motion inlämnad av Moderaternas Irene Hagström.

Konserthus Västerås

Motionen handlar om ”att visa uppskattning och namnge plats/gata för Erling Persson som startade H&M i Västerås”. Motionen inlämnades 30 september 2013. Lantmäteriförvaltningen lämnade den 5:e Oktober 2013 ett Remissvar där Lantmäteriet bedömer ärendet. Därefter hade man sammanträde med Byggnadsnämnden och protokoll uppfördes 21:a november 2013. Stadsledningskontoret tar därefter vid och den 10 februari 2014 upprättas en Tjänsteskrivelse där en sammanställnings görs av tidigare parter samt så lämnar man sina egna synpunkter. Den 4:e mars 2014 upprättas en ytterligare Tjänsteskrivelse där Stadsledningskontoret yttrar sig. Den 9:e april 2014 fattas beslut om att man någonstans i Västerås City (ännu ej bestämt 4:e september 2014) att man ska namnge ett torg eller en gata till minne av Erling Persson.

Nu när vi satt denna relativt simpla och självklara motion i relation till Konserthuset byggnation är det enklare att förstå hur snabbt det faktiskt kan gå när man vill – och hur extremt söligt det kan vara när man inte vill.

Källa: Motion – ”att visa uppskattning och namnge plats/gata för Erling Persson som startade H&M i Västerås

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *