Brevväxling med Kulturcentrum

Brevet nedan skickades till Kulturcentrum i Västerås:

”Hej Kulturcentrum,

Jag blev nyfiken och söker svar på en fråga jag hoppas att ni har svar på.

Jag kom över en av era sajter vid namn Västerås Historia. Sajten är intressant och lärorik. Däremot är söker jag mer information om fasaden ni döpt till ”Industriminnen”. Ni skriver att tegelfasaden var en vägg från kvarteret Sigurd från 1898.

Det jag undrar över är ifall det finns information om när kvarteret revs och hur man då resonerade kring att bibehålla väggen som ett minne från förr.

Denna fråga och kommande svar kommer att publiceras på alltomvasteras.nu då säkert fler är intresserade.

Stort tack på förhand,”

Tegelfasad - Centralstationen Västerås

Svar:

”Hej

Fasaden är en rest av en av de äldsta industribyggnaderna i Västerås. Byggnaden blev med tiden ihopbyggd och ökad i höjd allteftersom behov uppstod för industrin. Detta resulterade i en byggnad som dels bestod av äldre delar från 1800-talets slut dels av byggnadskroppar från mitten av 1900-talet. I samband med en utvärdering av byggnadsbeståndet i Sigurdskvarteret i mitten av 1990-talet påpekades att denna fasad var en rest av den äldsta industrin och därför intressant. Vidare konstaterade att även till- och påbyggnader var intressanta som en spegling av industrins utveckling i Västerås. Tyvärr missförstods yttrandet och man gav rivningslov för alla andra delar utom den här äldsta väggen som idag står kvar som någon form av industrimonument.

Med vänlig hälsning

Jan Melander
Stadsantikvarie
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
Västerås stad”

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *